Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động của tand tỉnh

Xem thêm >>

Tin xét xử

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

15.644

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

2.988

Hình sự

2.776

Dân sự

9.270

Hôn nhân và gia đình

136

Kinh doanh thương mại

71

Hành chính

11

Lao động

3

Quyết định tuyên bố phá sản

389

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv