Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

12.020

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

2.531

Hình sự

2.063

Dân sự

6.900

Hôn nhân và gia đình

109

Kinh doanh thương mại

60

Hành chính

9

Lao động

3

Quyết định tuyên bố phá sản

345

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv