Loading...
Skip to main content

Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2018

(18/10/2018 17:30)

Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2018

TÒA ÁN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

Số: 10/TB-TA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2018

STT

Ngày tháng năm

Đơn vị

Lãnh đạo trực

Thư ký ghi biên bản

Địa điểm tiếp công dân

01

02

Ngày 15/10/2018

Ngày 30/10/2018

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Nguyễn Anh

(Chánh án)

Nguyễn Anh

(Chánh án)

Nguyễn Đình Sơn

Nguyễn Đình Sơn

Phòng tiếp dân Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa

 

TL.CHÁNH ÁN

cHánh văn phòng

                


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 47
cdscv