Skip to main content

Lịch công tác của Lãnh đạo

(22/10/2018 14:22)

Lịch công tác của Lãnh đạo tháng 9 và tháng 10/2018

TÒA ÁN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

THÁNG 9, 10/2018

THỨ/NGÀY

CHÁNH ÁN

(đ/c Anh)

PHÓ CHÁNH ÁN

(đ/c Đường)

PHÓ CHÁNH ÁN

(đ/c Viên)

Thứ hai
Ngày 03/9/ 2018

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp Uỷ ban thẩm phán

Thứ ba
Ngày 04/9/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Họp tại Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hoà

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư
Ngày 05/9/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ năm
Ngày 06/9/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ sáu
Ngày 07/9/ 2018

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp Uỷ ban thẩm phán

Thứ hai
Ngày 10/9/ 2018

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp Uỷ ban thẩm phán

Thứ ba
Ngày 11/9/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư
Ngày 12/9/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ năm
Ngày 13/9/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ sáu
Ngày 14/9/ 2018

Họp Uỷ ban thẩm phán

Dự lễ hưởng hưu trí tại Trại giam A2

Họp Uỷ ban thẩm phán

Thứ hai
Ngày 17/9/ 2018

Họp về án lệ TANDTC

Họp về án lệ TANDTC

Họp về án lệ TANDTC

Thứ ba
Ngày 18/9/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư
Ngày 19/9/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Họp góp ý Luật tham nhũng

Thứ năm
Ngày 20/9/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Dự đề án hoà giải các vụ ds, hc

Làm việc tại trụ sở

Thứ sáu
Ngày 21/9/ 2018

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp tổ chức hđ Thừa phát lại

Thứ hai
Ngày 24/9/ 2018

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp Uỷ ban thẩm phán

Thứ ba
Ngày 25/9/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư
Ngày 26/9/ 2018

Họp trực tuyến HĐND tỉnh

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ năm
Ngày 27/9/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Họp về vụ Cty Cát Trắng tại UBND tỉnh

Thứ sáu
Ngày 28/9/ 2018

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp Uỷ ban thẩm phán

Thứ hai
Ngày 01/10/ 2018

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp Uỷ ban thẩm phán

Thứ ba
Ngày 02/10/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư
Ngày 03/10/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ năm
Ngày 04/10/ 2018

Họp liên ngành

Họp liên ngành

Họp liên ngành

Thứ sáu
Ngày 05/10/ 2018

Họp tăng cường hoà giải đối thoại

Họp tổng kết PC ma tuý

Họp tăng cường hoà giải đối thoại

Thứ hai
Ngày 08/10/ 2018

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp Uỷ ban thẩm phán

Thứ ba
Ngày 09/10/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư
Ngày 10/10/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ năm
Ngày 11/10/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ sáu
Ngày 12/10/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Dự giới thiệu văn bản Luật mới

Thứ hai
Ngày 15/10/ 2018

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp Uỷ ban thẩm phán

Thứ ba
Ngày 16/10/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư
Ngày 17/10/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ năm
Ngày 18/10/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ sáu
Ngày 19/10/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 30
cdscv