Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DIÊN KHÁNH THÁNG 01/2019

(03/01/2019 15:52)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DIÊN KHÁNH THÁNG 01/2019

THỨ/NGÀY

CHÁNH ÁN

( Đ/C ẨN )

PHÓ CHÁNH ÁN

( Đ/C TÍN )

Thứ 4

( Ngày 02/01 )

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ 5

( Ngày 03/01 )

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ 6

( Ngày 04/01 )

Làm việc tại trụ sở

Họp Huyện ủy

Thứ 7

( Ngày 05/01 )

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ 2

( Ngày 07/01 )

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ 3

( Ngày 08/01 )

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ 4

( Ngày 09/01 )

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ 5

( Ngày 10/01 )

Họp thi đua khối nội chính tại Công an huyện Diên Khánh

Làm việc tại trụ sở


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 24
cdscv