Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO THÁNG 12/2018 TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAM LÂM

(03/01/2019 15:52)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO THÁNG 12/2018

Thứ/ngày

Chánh án

Phó chánh án

Ghi chú

2

03/12/2018

Sáng:

Họp cơ quan triển khai công tác tuần

Họp cơ quan triển khai công tác tuần

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

3

04/12/2018

Sáng:

Họp bình xét thi đua và đánh giá cán bộ công chức năm 2018

Họp bình xét thi đua và đánh giá cán bộ công chức năm 2018

 

Chiều:

Họp bình xét thi đua và đánh giá cán bộ công chức năm 2018

Họp bình xét thi đua và đánh giá cán bộ công chức năm 2018

4

05/12/2018

ng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

5

06/12/2018

Sáng:

Họp thẩm tra các báo cáo phục vụ kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khóa III

Tiếp công dân

 

Chiều:

 

Tiếp công dân

6

07/12/2018

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

7

08/11/2018

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

CN

09/12/2018

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

2

10/12/2018

Sáng:

Họp cơ quan triển khai công tác tuần

Họp cơ quan triển khai công tác tuần

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

3

11/12/2018

Sáng:

Dự Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa III

Họp tại Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc hướng dẫn coonng tác thi đua nghành Tòa án

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

4

12/12/2018

Sáng:

Dự phiên tòa rút kinh nghiệm của thẩm phán Trần Được

Họp tại huyện ủy Cam Lâm về việc hướng dẫn, kiểm điểm, đnahs giá xếp loại đảng viên

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

5

13/12/2018

Sáng:

Dự kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khóa III

Họp cùng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa về công tác kiểm tra hoạt động của Trung tâm hòa giải tại Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm

 

Chiều:

Dự kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khóa III

Tiếp công dân

6

14/12/2018

Sáng:

Dự tập huấn Thẩm phán, Thư ký tại 46 Trần Phú, Nha Trang

Dự tập huấn Thẩm phán, Thư ký tại 46 Trần Phú, Nha Trang

 

Chiều:

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

Dự tập huấn Thẩm phán, Thư ký tại 46 Trần Phú, Nha Trang

7

15/12/2018

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

CN

16/12/2018

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

2

17/12/2018

Sáng:

Họp cơ quan triển khai công tác tuần

Họp cơ quan triển khai công tác tuần

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

3

18/12/2018

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Họp thi đua của khối nội chins tại Công an huyện Cam Lâm

 

Chiều:

Họp đánh giá CBCC tại Tòa án tỉnh

Làm việc tại cơ quan

4

19/12/2018

Sáng:

Họp cơ quan triển khai nhiệm vụ theo chỉ đạo của lãnh đạo Tòa án tỉnh

Họp cơ quan triển khai nhiệm vụ theo chỉ đạo của lãnh đạo Tòa án tỉnh

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

5

20/12/2018

Sáng:

Họp Chi bộ đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2018

Họp Chi bộ đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2018

 

Chiều:

Họp Chi bộ đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2018

Họp Chi bộ đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2018

6

21/12/2018

Sáng:

Đại hội cán bộ công nhân viên chức

Đại hội cán bộ công nhân viên chức

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

7

22/12/2018

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

CN

23/12/2018

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

2

24/12/2018

Sáng:

Tập huấn trực tuyến về các biện pháp bảo đảm theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015

Tập huấn trực tuyến về các biện pháp bảo đảm theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015

 

Chiều:

Tập huấn trực tuyến về Quy tắc đạo đức của thẩm phán

Tập huấn trực tuyến về Quy tắc đạo đức của thẩm phán

3

25/12/2018

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

m việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

4

26/12/2018

Sáng:

Họp kiểm điểm theo Quy định 120

Họp kiểm điểm theo Quy định 120

 

Chiều:

Dự Họp tại Ủy ban nhân dân huyện thông qua Chương trình công tác năm 2019

Làm việc tại cơ quan

5

27/12/2018

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Tiếp công dân

 

Chiều:

Dự Họp liên ngành tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lâm

Xét xử theo lịch

6

28/12/2018

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

7

29/12/2018

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

CN

30/12/2018

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

2

31/12/2018

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 13
cdscv