Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

(03/01/2019 15:52)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

TÒA ÁN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠOTÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

THỨ/NGÀY

CHÁNH ÁN

(đ/c Anh)

PHÓ CHÁNH ÁN

(đ/c Đường)

PHÓ CHÁNH ÁN

(đ/c Viên)

Thứ hai
Ngày 03/9/ 2018

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp Uỷ ban thẩm phán

Thứ ba
Ngày 04/9/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Họp tại Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hoà

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư
Ngày 05/9/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ năm
Ngày 06/9/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ sáu
Ngày 07/9/ 2018

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp Uỷ ban thẩm phán

Thứ hai
Ngày 10/9/ 2018

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp Uỷ ban thẩm phán

Thứ ba
Ngày 11/9/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư
Ngày 12/9/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ năm
Ngày 13/9/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ sáu
Ngày 14/9/ 2018

Họp Uỷ ban thẩm phán

Dự lễ hưởng hưu trí tại Trại giam A2

Họp Uỷ ban thẩm phán

Thứ hai
Ngày 17/9/ 2018

Họp về án lệ TANDTC

Họp về án lệ TANDTC

Họp về án lệ TANDTC

Thứ ba
Ngày 18/9/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư
Ngày 19/9/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Họp góp ý Luật tham nhũng

Thứ năm
Ngày 20/9/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Dự đề án hoà giải các vụ ds, hc

Làm việc tại trụ sở

Thứ sáu
Ngày 21/9/ 2018

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp tổ chức hđ Thừa phát lại

Thứ hai
Ngày 24/9/ 2018

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp Uỷ ban thẩm phán

Thứ ba
Ngày 25/9/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư
Ngày 26/9/ 2018

Họp trực tuyến HĐND tỉnh

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ năm
Ngày 27/9/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Họp về vụ Cty Cát Trắng tại UBND tỉnh

Thứ sáu
Ngày 28/9/ 2018

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp Uỷ ban thẩm phán

Thứ hai
Ngày 01/10/ 2018

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp Uỷ ban thẩm phán

Thứ ba
Ngày 02/10/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư
Ngày 03/10/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ năm
Ngày 04/10/ 2018

Họp liên ngành

Họp liên ngành

Họp liên ngành

Thứ sáu
Ngày 05/10/ 2018

Họp tăng cường hoà giải đối thoại

Họp tổng kết PC ma tuý

Họp tăng cường hoà giải đối thoại

Thứ hai
Ngày 08/10/ 2018

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp Uỷ ban thẩm phán

Thứ ba
Ngày 09/10/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư
Ngày 10/10/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ năm
Ngày 11/10/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ sáu
Ngày 12/10/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Dự giới thiệu văn bản Luật mới

Thứ hai
Ngày 15/10/ 2018

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp Uỷ ban thẩm phán

Thứ ba
Ngày 16/10/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư
Ngày 17/10/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ năm
Ngày 18/10/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ sáu
Ngày 19/10/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ hai
Ngày 22/10/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ ba
Ngày 23/10/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư
Ngày 24/10/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ năm
Ngày 25/10/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ sáu
Ngày 26/10/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ hai
Ngày 29/10/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ ba
Ngày 30/10/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Mời dự HN báo cáo đảng viên

Thứ tư
Ngày 31/10/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ năm
Ngày 01/11/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ sáu
Ngày 02/11/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ hai
Ngày 05/11/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ ba
Ngày 06/11/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư
Ngày 07/11/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Họp HN 10 năm PC bạo lực gia đình

Thứ năm
Ngày 08/11/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ sáu
Ngày 09/11/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ hai
Ngày 12/11/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ ba
Ngày 13/11/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư
Ngày 14/11/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ năm
Ngày 15/11/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ sáu
Ngày 16/11/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Họp toạ đàm thi hành pháp luật

Làm việc tại trụ sở

Thứ hai
Ngày 19/11/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ ba
Ngày 20/11/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư
Ngày 21/11/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ năm
Ngày 22/11/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Họp BC tổng kết 5 năm luật tư pháp

Mời dự thi đua khen thưởng

Thứ sáu
Ngày 23/11/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Mời dự HN trung ương 8

Mời dự HN trung ương 8

Thứ hai
Ngày 26/11/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Mời tham dự toạ đàm

Làm việc tại trụ sở

Thứ ba
Ngày 27/11/ 2018

GM HN cuộc CM công nghiệp

GM HN cuộc CM công nghiệp

GM HN cuộc CM công nghiệp

Thứ tư
Ngày 28/11/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

MH thống nhất số liệu thu hồi tài sản bị chiếm đoạt

Thứ năm
Ngày 29/11/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ sáu
Ngày 30/11/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ hai
Ngày 03/12/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ ba
Ngày 04/12/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư
Ngày 05/12/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ năm
Ngày 06/12/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ sáu
Ngày 07/12/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ hai
Ngày 10/12/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ ba
Ngày 11/12/ 2018

Làm việc tại trụ sở

GM làm việc về PC TN và ct thu hồi ts

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư
Ngày 12/12/ 2018

Làm việc tại trụ sở

GM làm việc của đoàn ct Ban nội chính (buổi sáng)

GM bc hướng xử lý vụ sai phạm TT y tế (buổi chiều)

Làm việc tại trụ sở

Thứ năm
Ngày 13/12/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ sáu
Ngày 14/12/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ hai
Ngày 17/12/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ ba
Ngày 18/12/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư
Ngày 19/12/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ năm
Ngày 20/12/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ sáu
Ngày 21/12/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ hai
Ngày 24/12/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ ba
Ngày 25/12/ 2018

GM HN triển khai 05/TTLT

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư
Ngày 26/12/ 2018

Làm việc tại trụ sở

GM HN giao ban ct thi hành kỷ luật của Đảng

Làm việc tại trụ sở

Thứ năm
Ngày 27/12/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ sáu
Ngày 28/12/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư
Ngày 02/01/ 2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ năm
Ngày 03/01/ 2019

Họp tỉnh uỷ Khánh Hoà

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ sáu
Ngày 04/01/ 2019

Dự đại hội Luật gia tỉnh Khánh Hoà

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ hai
Ngày 07/01/ 2019

Làm việc tại trụ sở

GM Hội nghị tổng kết công tác nội chính

Làm việc tại trụ sở

Thứ ba
Ngày 08/01/ 2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư
Ngày 09/01/ 2019

Họp trực tuyến

Họp trực tuyến

Họp trực tuyến

Thứ năm
Ngày 10/01/ 2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ sáu
Ngày 11/01/ 2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ hai
Ngày 14/01/ 2019

Dự HN ct TAND 2019

Làm việc tại trụ sở

GM họp HN ct tổ chức xd Đảng

Thứ ba
Ngày 15/01/ 2019

Dự HN ct TAND 2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư
Ngày 16/01/ 2019

Làm việc tại trụ sở

GM HN tổng kết ct dân vận

GM dự HN tổng kết ct quản lý thu thuế

Thứ năm
Ngày 17/01/ 2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

GM tổng kết ct Mặt trận 2018

Thứ sáu
Ngày 18/01/ 2019

Làm việc tại trụ sở

GM HN ct kiểm tra kỷ luật Đảng

GM dự HN tổng kết trại giam A2

Thứ hai
Ngày 21/01/ 2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ ba
Ngày 22/01/ 2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư
Ngày 23/01/ 2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ năm
Ngày 24/01/ 2019

Làm việc tại trụ sở

GM HN nhiệm vụ quốc phòng

Làm việc tại trụ sở

Thứ sáu
Ngày 25/01/ 2019

Làm việc tại trụ sở

GM HN tổng kết công tác HTND

Làm việc tại trụ sở

Thứ hai
Ngày 28/01/ 2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ ba
Ngày 29/01/ 2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư
Ngày 30/01/ 2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ năm
Ngày 31/01/ 2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ sáu
Ngày 01/02/ 2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ hai
Ngày 11/02/ 2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ ba
Ngày 12/02/ 2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư
Ngày 13/02/ 2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ năm
Ngày 14/02/ 2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ sáu
Ngày 15/02/ 2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 24
cdscv