Loading...
Skip to main content

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 3/2019 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KHÁNH SƠN, TỈNH KHÁNH HÒA

(03/01/2019 15:54)

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 3/2019 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KHÁNH SƠN, TỈNH KHÁNH HÒA

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 3/2019

CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KHÁNH SƠN, TỈNH KHÁNH HÒA

STT

Ngày, tháng, năm

Đơn vị

Lãnh đạo trực

Thư ký ghi biên bản

Địa điểm tiếp công dân

01

05/3/2019

Tòa án nhân dân huyện Khánh Sơn

Phó Chánh án Huỳnh Thế Vỹ

Bùi Thị Mỹ Hạnh

Phòng tiếp công dân Tòa án nhân dân huyện Khánh Sơn

02

12/3/2019

Tòa án nhân dân huyện Khánh Sơn

Phó Chánh án Huỳnh Thế Vỹ

Bùi Thị Mỹ Hạnh

Phòng tiếp công dân Tòa án nhân dân huyện Khánh Sơn

03

15/3/2019

Tòa án nhân dân huyện Khánh Sơn

Phó Chánh án Huỳnh Thế Vỹ

Bùi Thị Mỹ Hạnh

Phòng tiếp công dân Tòa án nhân dân huyện Khánh Sơn

04

19/3/2019

Tòa án nhân dân huyện Khánh Sơn

Phó Chánh án Huỳnh Thế Vỹ

Bùi Thị Mỹ Hạnh

Phòng tiếp công dân Tòa án nhân dân huyện Khánh Sơn

05

26/3/2019

Tòa án nhân dân huyện Khánh Sơn

Chánh án

Nguyễn Thành Phấn

Bùi Thị Mỹ Hạnh

Phòng tiếp công dân Tòa án nhân dân huyện Khánh Sơn

                  


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 117
cdscv