Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO THÁNG 3/2019 TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KHÁNH SƠN, TỈNH KHÁNH HÒA

(03/01/2019 15:52)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO TUẦN 1 VÀ TUẦN 2 THÁNG 3/2019 TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KHÁNH SƠN, TỈNH KHÁNH HÒA

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO TUẦN 1 THÁNG 3/2019

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KHÁNH SƠN, TỈNH KHÁNH HÒA

Thứ / ngày

Chánh án

Phó Chánh án

Ghi chú

Thứ hai

Ngày 04/3/2019

Họp cơ quan triển khai công tác tuần &

Làm việc tại cơ quan

Họp cơ quan triển khai công tác tuần &

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ ba

Ngày 05/3/2019

Làm việc tại cơ quan

Tiếp công dân

 

Thứ tư

Ngày 06/3/2019

Làm việc tại cơ quan

Họp ký kết thi đua khối Nội chính

 

Thứ năm

Ngày 07/3/2019

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ sáu

Ngày 08/3/2019

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO TUẦN 2 THÁNG 3/2019

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KHÁNH SƠN, TỈNH KHÁNH HÒA

Thứ / ngày

Chánh án

Phó Chánh án

Ghi chú

Thứ hai

Ngày 11/3/2019

Họp trực tuyến & Làm việc tại cơ quan

Họp trực tuyến & Làm việc tại cơ quan

 

Thứ ba

Ngày 12/3/2019

Làm việc tại cơ quan

Tiếp công dân

 

Thứ tư

Ngày 13/3/2019

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ năm

Ngày 14/3/2019

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ sáu

Ngày 15/3/2019

Làm việc tại cơ quan

Tiếp công dân

 


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 19
cdscv