Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO THÁNG 02/2019

(03/01/2019 15:52)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO THÁNG 02/2019 CỦA TÒA ÁN ND HUYỆN CAM LÂM

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO THÁNG 02/2019

Thứ/ngày

Chánh án

Phó chánh án

Ghi chú

Thứ 6

01/02/2019

Sáng:

Họp cơ quan cuối năm Mậu Tuất

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 7

02/02/2019

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

CN

03/02/2019

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

Thứ 2

04/02/2019

Cả ngày

Nghỉ tết nguyên đán

Nghỉ tết nguyên đán

Chánh án trực tết lãnh đạo

Thứ 3

05/02/2019

Cả ngày

Nghỉ tết nguyên đán

Nghỉ tết nguyên đán

Thứ 4

06/02/2019

Cả ngày

Nghỉ tết nguyên đán

Nghỉ tết nguyên đán

Thứ 5

07/02/2019

Cả ngày

Nghỉ tết nguyên đán

Nghỉ tết nguyên đán

Phó Chánh án trực tết lãnh đạo

Thứ 6

08/02/2019

Cả ngày

Nghỉ tết nguyên đán

Nghỉ tết nguyên đán

Thứ 7

09/02/2019

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

CN

10/02/2019

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

Thứ 2

11/02/2019

Sáng:

Họp cơ quan đầu năm Kỷ Hợi

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

12/02/2019

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

13/02/2019

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

14/02/2019

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Tiếp công dân

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Tiếp công dân

Thứ 6

15/02/2019

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 7

16/02/2019

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

CN

17/02/201

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

Thứ 2

18/02/2019

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

19/02/2019

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Họp TT Hòa giải đối thoại tại Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Họp TT Hòa giải đối thoại tại Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm

 

Thứ 4

20/02/2019

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 5

21/02/2019

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

22/02/2019

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Họp cấp ủy

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

m việc tại cơ quan

Thứ 7

23/02/2019

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

CN

24/02/2019

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

Thứ 2

25/02/2019

Sáng:

Họp cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

26/02/2019

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Họp tại UBND Huyện Cam Lâm

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

27/02/2019

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

28/02/2019

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Họp tại Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Tiếp công dân

Chiều:

 

Họp tại UBND Huyện Cam Lâm


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 12
cdscv