Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DIÊN KHÁNH THÁNG 03/2019

(03/01/2019 15:52)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DIÊN KHÁNH THÁNG 03/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DIÊN KHÁNH

THÁNG 03/2019

THỨ/NGÀY

CHÁNH ÁN

( Đ/C ẨN )

PHÓ CHÁNH ÁN

( Đ/C TÍN )

Thứ 6

( Ngày 01/3)

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ 2

( Ngày 04/3 )

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ 3

( Ngày 05/3 )

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ 4

( Ngày 06/3 )

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ 5

( Ngày 07/03 )

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ 6

( Ngày 08/03 )

Làm việc tại trụ sở

Họp tại UBND huyện Diên Khánh

Thứ 2

( Ngày 11/03 )

Họp trực tuyến

Họp trực tuyến

Thứ 3

( Ngày 12/03 )

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ 4

( Ngày 13/03)

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ 5

( Ngày 14/03)

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ 6

( Ngày 15/03)

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ 2

( Ngày 18/3)

Họp trực tuyến với TAND tỉnh Khánh Hòa

Họp trực tuyến với TAND tỉnh Khánh Hòa

Thứ 3

( Ngày 19/3)

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ 4

( Ngày 20/3)

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ 5

( Ngày 21/3)

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ 6

( Ngày 22/3)

Làm việc tại trụ sở

Họp tại UBND huyện Diên Khánh

Thứ 2

( Ngày 25/3)

Họp trực tuyến với TAND tối cao

Họp trực tuyến với TAND tối cao

Thứ 3

( Ngày 26/3)

m việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ 4

( Ngày 27/3)

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ 5

( Ngày 28/3)

Tổ chức phiên tòa giả định tại UBND xã Diên Sơn

Tổ chức phiên tòa giả định tại UBND xã Diên Sơn

Thứ 6

( Ngày 29/3)

Làm việc tại trụ sở

m việc tại trụ sở


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 10
cdscv