Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 3 CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HÒA, TỈNH KHÁNH HÒA

(05/04/2019 15:52)

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 3 CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HÒA, TỈNH KHÁNH HÒA

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN

THỊ XÃ NINH HÒA, TỈNH KHÁNH HÒA

Thứ/Ngày

Chánh án

Thứ sáu

Ngày 01/3/2019

Làm việc tại trụ sở

Thứ hai

Ngày 04/3/2019

Làm việc tại trụ sở

Thứ ba

Ngày 05/3/2019

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư

Ngày 06/3/2019

Làm việc tại trụ sở

Thứ năm

Ngày 07/3/2019

Làm việc tại trụ sở

Thứ sáu

Ngày 08/3/2019

Làm việc tại trụ sở

Thứ hai

Ngày 11/3/2019

Làm việc tại trụ sở

Thứ ba

Ngày 12/3/2019

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư

Ngày 13/3/2019

Làm việc tại trụ sở

Thứ năm

Ngày 14/3/2019

Làm việc tại trụ sở

Thứ sáu

Ngày 15/3/2019

Làm việc tại trụ sở

Thứ hai

Ngày 18/3/2019

Làm việc tại trụ sở

Thứ ba

Ngày 19/3/2019

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư

Ngày 20/3/2019

Làm việc tại trụ sở

Thứ năm

Ngày 21/3/2019

Làm việc tại trụ sở

Thứ sáu

Ngày 22/3/2019

Làm việc tại trụ sở

Thứ hai

Ngày 25/3/2019

Làm việc tại trụ sở

Thứ ba

Ngày 26/3/2019

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư

Ngày 27/3/2019

Làm việc tại trụ sở

Thứ năm

Ngày 28/3/2019

Làm việc tại trụ sở

Thứ sáu

Ngày 29/3/2019

Làm việc tại trụ sở


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 16
cdscv