Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DIÊN KHÁNH THÁNG 04/2019

(03/04/2019 15:52)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠOTÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DIÊN KHÁNH THÁNG 04/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DIÊN KHÁNH THÁNG 04/2019

THỨ/NGÀY

CHÁNH ÁN

( Đ/C ẨN )

PHÓ CHÁNH ÁN

( Đ/C TÍN )

Thứ 2

Ngày 01/4

Họp cơ quan

Họp cơ quan

Thứ 3

Ngày 02/4

Hội nghị ký kết giao ước thi đua khối nội chính

Làm việc tại trụ sở

Thứ 4

Ngày 03/4

Họp Huyện ủy

Làm việc tại trụ sở

Thứ 5

Ngày 04/4

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ 6

Ngày 05/4

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ 2

Ngày 08/4

Họp tại UBND tỉnh Khánh Hòa

Làm việc tại trụ sở

Thứ 3

Ngày 09/4

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ 4

Ngày 10/4

Họp trực tuyến với TAND tối cao

Họp trực tuyến với TAND tối cao

Thứ 5

Ngày 11/4

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ 6

Ngày 12/4

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ 3

Ngày 16/4

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ 4

Ngày 17/4

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ 5

Ngày 18/4

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ 6

Ngày 19/4

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ 2

Ngày 22/4

Họp trực tuyến với TAND tỉnh Khánh Hòa

Họp trực tuyến với TAND tỉnh Khánh Hòa

Thứ 3

Ngày 23/4

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ 4

Ngày 24/4

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ 5

Ngày 25/4

Tham dự Đại hội chi đoàn

Làm việc tại trụ sở

Thứ 6

Ngày 26/4

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 15
cdscv