Skip to main content

Lịch công tác của Lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm

(30/05/2019 15:52)

Lịch công tác tháng 5 của Lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO THÁNG 05/2019

Thứ/ngày

Chánh án

Phó chánh án

Ghi chú

    

Thứ 4

01/05/2019

Cả ngày

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

 

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

 

Thứ 5

02/05/2019

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Tiếp công dân

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Tiếp công dân

 

Thứ 6

03/05/2019

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 7 04/05/2019

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

CN

05/05/2019

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

Thứ 2

06/05/2019

Sáng:

Họp cơ quan

Họp HDDND huyện kỳ họp bất thường

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Họp HDDND huyện kỳ họp bất thường

 

Thứ 3

07/05/2019

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 4

08/05/2019

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Họp tại UBND huyện Cam Lâm

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 5

09/05/2019

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Tiếp công dân

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Tiếp công dân

 

Thứ 6

10/05/2019

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 7

11/05/2019

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

CN

12/05/2019

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

Thứ 2

13/05/2019

Sáng:

Họp cơ quan

Họp cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

m việc tại cơ quan

Thứ 3

14/05/2019

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

15/05/2019

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

16/05/2019

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Tiếp công dân

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Tiếp công dân

 

Thứ 6

17/05/201

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 7

18/05/2019

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

CN

19/05/2019

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

Thứ 2

20/05/2019

Sáng:

Họp cơ quan

Họp cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 3

21/05/2019

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

22/05/2019

Sáng:

Xét xử theo lịch

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

23/05/2019

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Tiếp công dân

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Tiếp công dân

 

Thứ 6

24/05/2019

Cả ngày

Tổ chức Hội thao hai cấp tỉnh Khánh Hòa

Tổ chức Hội thao hai cấp tỉnh Khánh Hòa

 

Thứ 7

25/05/2019

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

CN

26/05/2019

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

Thứ 2

27/05/2019

Sáng:

Tập huấn trực tuyến về lãi suất

Tập huấn trực tuyến về lãi suất

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

28/5/2019

Sáng:

Xét xử theo lịch

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Họp cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 4

29/5/2019

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Họp chi bộ

 

Chiều:

Đi công tác tại Vạn Ninh

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 5

30/5/2019

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Tiếp công dân

 

Chiều:

Đi công tác tại Cam Ranh

Tiếp công dân

 

Thứ 6

31/5/2019

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Tham dự lễ công bố quyết định điều động chánh án TAND huyện Cam Lâm

Tham dự lễ công bố quyết định điều động chánh án TAND huyện Cam Lâm

 


Các tin khác

Lượt xem: 13
cdscv