Skip to main content

Lịch công tác của Lãnh đạo Tòa án nhân dân TX Ninh Hòa

(30/05/2019 15:52)

Lịch công tác tháng 5 của Lãnh đạo Tòa án nhân dân TX Ninh Hòa

Thứ/Ngày

Chánh án

Thứ năm

Ngày 02/5/2019

Làm việc tại trụ sở

Thứ sáu

Ngày 03/5/2019

Họp tại UBND thị xã Ninh Hòa về tiếp xúc đại biểu Quốc hội

Thứ hai

Ngày 06/5/2019

Làm việc tại trụ sở

Thứ ba

Ngày 07/5/2019

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư

Ngày 08/5/2019

Họp tại UBND thị xã Ninh Hòa về diễn tập phòng thủ

Thứ năm

Ngày 09/5/2019

Họp liên ngành

Thứ sáu

Ngày 10/5/2019

Họp tại UBND thị xã Ninh Hòa

Thứ hai

Ngày 13/5/2019

Họp tại Thị ủy Ninh Hòa

Thứ ba

Ngày 14/5/2019

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư

Ngày 15/5/2019

Dự đại hội Mặt trận tổ quốc thị xã Ninh Hòa

Thứ năm

Ngày 16/5/2019

Họp tại UBND thị xã Ninh Hòa

Thứ sáu

Ngày 17/5/2019

Tiếp xúc cử tri tại xã Ninh Quang, xã Ninh Hưng

Thứ hai

Ngày 20/5/2019

Làm việc tại trụ sở

Thứ ba

Ngày 21/5/2019

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư

Ngày 22/5/2019

Làm việc tại trụ sở

Thứ năm

Ngày 23/5/2019

Giám sát tại xã Ninh Xuân

Thứ sáu

Ngày 24/5/2019

Làm việc tại trụ sở

Thứ hai

Ngày 27/5/2019

Làm việc tại trụ sở

Thứ ba

Ngày 28/5/2019

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư

Ngày 29/5/2019

Làm việc tại trụ sở

Thứ năm

Ngày 30/5/2019

Công tác tại Tòa án thành phố Cam Ranh

Thứ sáu

Ngày 31/5/2019

Họp 5 ngành về áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN

THỊ XÃ NINH HÒA, TỈNH KHÁNH HÒA


Các tin khác

Lượt xem: 29
cdscv