Skip to main content

Lịch công tác Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tháng 5

(30/05/2019 08:00)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

THÁNG 05/2019

THỨ/NGÀY

CHÁNH ÁN

(đ/c Anh)

PHÓ CHÁNH ÁN

(đ/c Đường)

PHÓ CHÁNH ÁN

(đ/c Viên)

Thứ tư
Ngày 01/5/ 2019

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Thứ năm
Ngày 02/5/ 2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Công tác tại Hà Nội

Thứ sáu
Ngày 03/5/ 2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Công tác tại Hà Nội

Thứ bảy
Ngày 04/5/ 2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ hai
Ngày 06/5/ 2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Công tác Đà Nẵng

Thứ ba
Ngày 07/5/ 2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Công tác Đà Nẵng

Thứ tư
Ngày 08/5/ 2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Công tác Đà Nẵng

Thứ năm
Ngày 09/5/ 2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Công tác Đà Nẵng

Thứ sáu
Ngày 10/5/ 2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Công tác Đà Nẵng

Thứ hai
Ngày 13/5/ 2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Công tác Đà Nẵng

Thứ ba
Ngày 14/5/ 2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Công tác Đà Nẵng

Thứ tư
Ngày 15/5/ 2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Công tác Đà Nẵng

Thứ năm
Ngày 16/5/ 2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Công tác Đà Nẵng

Thứ sáu
Ngày 17/5/ 2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Công tác Đà Nẵng

Thứ hai
Ngày 20/5/ 2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Công tác Đà Nẵng

Thứ ba
Ngày 21/5/ 2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Công tác Đà Nẵng

Thứ tư
Ngày 22/5/ 2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Công tác Đà Nẵng

Thứ năm
Ngày 23/5/ 2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Công tác Đà Nẵng

Thứ sáu
Ngày 24/5/ 2019

Dự hội thao 2 cấp tại Cam Lâm

Dự hội thao 2 cấp tại Cam Lâm

Công tác Đà Nẵng

Thứ hai
Ngày 27/5/ 2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ ba
Ngày 28/5/ 2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư
Ngày 29/5/ 2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ năm
Ngày 30/5/ 2019

Làm việc tại trụ sở

GM dự Chung tay vì trẻ em

Làm việc tại trụ sở

Thứ sáu
Ngày 31/5/ 2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở


Các tin khác

Lượt xem: 16
cdscv