Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TRONG THÁNG 6 CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HÒA, TỈNH KHÁNH HÒA

(02/07/2019 15:52)

Thứ/Ngày

Chánh án

Thứ hai

Ngày 03/6/2019

Làm việc tại trụ sở

Thứ ba

Ngày 04/6/2019

Họp ban pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã Ninh Hòa

Thứ tư

Ngày 05/6/2019

Làm việc tại trụ sở

Thứ năm

Ngày 06/6/2019

Làm việc tại trụ sở

Thứ sáu

Ngày 07/6/2019

Làm việc tại trụ sở

Thứ hai

Ngày 10/6/2019

Làm việc tại trụ sở

Thứ ba

Ngày 11/6/2019

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư

Ngày 12/6/2019

Làm việc tại trụ sở

Thứ năm

Ngày 13/6/2019

Làm việc tại trụ sở

Thứ sáu

Ngày 14/6/2019

Làm việc tại trụ sở

Thứ hai

Ngày 17/6/2019

Họp ban chấp hành Đảng bộ thị xã Ninh Hòa

Thứ ba

Ngày 18/6/2019

Hội nghị tổng kết Hòa giải tại Tòa án tỉnh

Thứ tư

Ngày 19/6/2019

Làm việc tại trụ sở

Thứ năm

Ngày 20/6/2019

Họp Hội đồng nhân dân thị xã Ninh Hòa

Thứ sáu

Ngày 21/6/2019

Làm việc tại trụ sở

Thứ hai

Ngày 24/6/2019

Làm việc tại trụ sở

Thứ ba

Ngày 25/6/2019

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư

Ngày 26/6/2019

Họp ba ngành: Công an, viện kiểm sát, Tòa án thị xã Ninh Hòa

Thứ năm

Ngày 27/6/2019

Họp Hội đồng nhân dân tại xã Ninh Quang

Thứ sáu

Ngày 28/6/2019

Họp Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TRONG THÁNG 6 CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HÒA, TỈNH KHÁNH HÒA


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 11
cdscv