Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO TÒA ÁN CAM LÂM THÁNG 7/2019

(06/08/2019 08:00)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO TÒA ÁN CAM LÂM THÁNG 7/2019

Thứ/ngày

Chánh án

Phó chánh án

Ghi chú

Thứ 2

01/07/2019

Sáng:

Chào cờ, Họp cơ quan

Họp cơ quan

 

Chiều:

Báo án của các thẩm phán

Báo án

 

Thứ 3 02/07/2019

Sáng:

Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết 48 của bộ chính trị

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 4

03/07/2019

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 5

04/07/2019

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 6

05/07/2019

Sáng:

Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết 48 của bộ chính trị

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 7

06/6/2019

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

CN

07/07/2019

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

Thứ 2

08/07/2019

Sáng:

Họp giao ban tại TAND tỉnh Khánh Hòa

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Tiếp công dân

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 3

09/07/2019

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Họp cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 4

10/07/2019

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Giải quyết khiếu nại

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 5

11/07/2019

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 6

12/07/2019

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 7

13/07/2019

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Nghỉ

 

CN

14/07/2019

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Nghỉ

 

Thứ 2

15/07/2019

Sáng:

Họp cơ quan

Họp cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

16/07/2019

Sáng:

Làm việc tại Chi nhánh VPĐK ĐĐ huyện Cam Lâm về phối hợp cung cấp thông tin trích đo địa chính thửa đất tranh chấpLàm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

17/07/2019

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

18/07/2019

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 6

19/07/201

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 7

20/07/2019

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

CN

21/07/2019

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

Thứ 2

22/07/2019

Sáng:

Họp bàn kế hoạch giải quyết án

Họp bàn kế hoạch giải quyết án

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 3

23/07/2019

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

24/07/2019

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

25/07/2019

Sáng:

Họp Hội đồng nhân dân thành phố Cam Ranh

Họp tại huyện ủy, tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị 32

 

Chiều:

Họp Hội đồng nhân dân thành phố Cam Ranh

Họp tại Chi cục THADS huyện Cam Lâm

 

Thứ 6

26/07/2019

Sáng:

Họp Hội đồng nhân dân thành phố Cam Ranh

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Họp Hội đồng nhân dân thành phố Cam Ranh

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 7

27/07/2019

Cả ngày

Nghỉ

Ngh

 

CN

28/07/2019

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

Thứ 2

29/07/2019

Sáng:

Hội nghị trực tuyến giải đáp nghiệp vụ của TAND Tối Cao

Họp giao ban bí thư tại Huyện ủy Cam Lâm

 

Chiều:

Hội nghị trực tuyến giải đáp nghiệp vụ của TAND Tối Cao

Hội nghị trực tuyến giải đáp nghiệp vụ của TAND Tối Cao

Thứ 3

30/07/2019

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 4

31/07/2019

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Dự hội thảo về trách nhiệm bồi thường của nhà nước

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 


Các tin khác

Lượt xem: 12
cdscv