Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO TÒA ÁN ND HUYỆN CAM LÂM THÁNG 9/2019

(03/10/2019 15:52)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO THÁNG 9/2019

Thứ/ngày

Chánh án

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó chánh án

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Ghi chú

CN

01/9/2019

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

Thứ 2

02/9/2019

Cả ngày

Nghỉ lễ 02/9

Nghỉ lễ 02/9

 

Thứ 3

03/9/2019

Sáng:

Tiếp công dân

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 4

04/9/2019

Sáng:

Thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo TAND huyện Cam Lâm

Họp thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo TAND huyện Cam Lâm

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 5

05/9/2019

Cả ngày

Làm việc với Cty địa chính 7- Diên Khánh

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 6

06/9/2019

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 7

07/9/2019

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

CN

08/9/2019

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

Thứ 2

09/9/2019

Sáng:

Họp cơ quan

Họp cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 3

10/9/2019

Sáng:

Học Lớp BD kiến thức QP-AN đối tượng 3 tại Trường quân sự địa phương tỉnh Khánh Hòa

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Học Lớp BD kiến thức QP-AN đối tượng 3 tại Trường quân sự địa phương tỉnh Khánh Hòa

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 4

11/9/2019

Sáng:

Học Lớp BD kiến thức QP-AN đối tượng 3 tại Trường quân sự địa phương tỉnh Khánh Hòa

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Học Lớp BD kiến thức QP-AN đối tượng 3 tại Trường quân sự địa phương tỉnh Khánh Hòa

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 5

12/9/2019

Sáng:

Học Lớp BD kiến thức QP-AN đối tượng 3 tại Trường quân sự địa phương tỉnh Khánh Hòa

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Học Lớp BD kiến thức QP-AN đối tượng 3 tại Trường quân sự địa phương tỉnh Khánh Hòa

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 6

13/9/2019

Sáng:

Học Lớp BD kiến thức QP-AN đối tượng 3 tại Trường quân sự địa phương tỉnh Khánh Hòa

Họp tại huyện ủy Cam Lâm

 

Chiều:

Học Lớp BD kiến thức QP-AN đối tượng 3 tại Trường quân sự địa phương tỉnh Khánh Hòa

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 7

14/9/2019

Cả ngày

Học Lớp BD kiến thức QP-AN đối tượng 3 tại Trường quân sự địa phương tỉnh Khánh Hòa

Nghỉ

 

CN

15/09/2019

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

Thứ 2

16/9/2019

Sáng:

Học Lớp BD kiến thức QP-AN đối tượng 3 tại Trường quân sự địa phương tỉnh Khánh Hòa

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Học Lớp BD kiến thức QP-AN đối tượng 3 tại Trường quân sự địa phương tỉnh Khánh Hòa

Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

17/9/2019

Sáng:

Học Lớp BD kiến thức QP-AN đối tượng 3 tại Trường quân sự địa phương tỉnh Khánh Hòa

Họp giao ban

 

Chiều:

Học Lớp BD kiến thức QP-AN đối tượng 3 tại Trường quân sự địa phương tỉnh Khánh Hòa

Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

18/9/2019

Sáng:

Học Lớp BD kiến thức QP-AN đối tượng 3 tại Trường quân sự địa phương tỉnh Khánh Hòa

Họp tại UBND huyện Cam Lâm

 

Chiều:

Học Lớp BD kiến thức QP-AN đối tượng 3 tại Trường quân sự địa phương tỉnh Khánh Hòa

Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

19/9/2019

Sáng:

Học Lớp BD kiến thức QP-AN đối tượng 3 tại Trường quân sự địa phương tỉnh Khánh Hòa

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Học Lớp BD kiến thức QP-AN đối tượng 3 tại Trường quân sự địa phương tỉnh Khánh Hòa

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 6

20/9/2019

Sáng:

Học Lớp BD kiến thức QP-AN đối tượng 3 tại Trường quân sự địa phương tỉnh Khánh Hòa

Họp Trung tâm hòa giải đối thoại

 

Chiều:

Học Lớp BD kiến thức QP-AN đối tượng 3 tại Trường quân sự địa phương tỉnh Khánh Hòa

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 7

21/9/2019

Cả ngày

Học Lớp BD kiến thức QP-AN đối tượng 3 tại Trường quân sự địa phương tỉnh Khánh Hòa

Nghỉ

 

CN

22/9/2019

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

Thứ 2

23/9/2019

Sáng:

Họp giao ban

Họp giao ban

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 3

24/9/2019

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

25/9/2019

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Họp tại huyện ủy Cam Lâm

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

26/9/2019

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Họp tại huyện ủy Cam Lâm theo kế hoạch 140 ngày 09/8/2019

 

Thứ 6

27/9/2019

Sáng:

Xét xử theo lịch

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 7

28/9/2019

Cả ngày

Nghỉ

Làm việc tại cơ quan

 

CN

29/9/2019

Cả ngày

Nghỉ

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 2

30/9/2019

Sáng

Họp cơ quan

Họp cơ quan

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 


Các tin khác

Lượt xem: 3
cdscv