Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA THÁNG 10/2019

(01/11/2019 15:52)

  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

THỨ/NGÀY

CHÁNH ÁN

(đ/c Anh)

PHÓ CHÁNH ÁN

(đ/c Đường)

PHÓ CHÁNH ÁN

(đ/c Viên)

Thứ Ba
Ngày 01/10/2019

Làm việc tại trụ sở

Tập huấn công tác quản lý tại Hà Nội

Tập huấn công tác quản lý tại Hà Nội

Thứ Tư

Ngày 02/10/2019

Làm việc tại trụ sở

Tập huấn công tác quản lý tại Hà Nội

Tập huấn công tác quản lý tại Hà Nội

Thứ Năm

Ngày 03/10/2019

Công tác huyện Vạn Ninh

Tập huấn công tác quản lý tại Hà Nội

Tập huấn công tác quản lý tại Hà Nội

Thứ Sáu
Ngày 04/10/2019

Làm việc tại trụ sở

Tập huấn công tác quản lý tại Hà Nội

Tập huấn công tác quản lý tại Hà Nội

Thứ Hai
Ngày 07/10/2019

Làm việc tại trụ sở

Tập huấn công tác quản lý tại Hà Nội

Tập huấn công tác quản lý tại Hà Nội

Thứ Ba
Ngày 08/10/2019

Họp giao ban Tỉnh Uỷ KH

Tập huấn công tác quản lý tại Hà Nội

Tập huấn công tác quản lý tại Hà Nội

Thứ Tư
Ngày 09/10/2019

Họp HN quán triệt CT số 35-CT/TW

Tập huấn công tác quản lý tại Hà Nội

Tập huấn công tác quản lý tại Hà Nội

Thứ Năm
Ngày 10/10/2019

Làm việc tại trụ sở

Tập huấn công tác quản lý tại Hà Nội

Tập huấn công tác quản lý tại Hà Nội

Thứ Sáu
Ngày 11/10/2019

Làm việc tại trụ sở

Tập huấn công tác quản lý tại Hà Nội

Tập huấn công tác quản lý tại Hà Nội

Thứ Hai
Ngày 14/10/2019

Làm việc tại trụ sở

Tập huấn công tác quản lý tại Hà Nội

Tập huấn công tác quản lý tại Hà Nội

Thứ Ba
Ngày 15/10/2019

Dự HN trực tuyến sơ kết 02 năm nghị quyết tại Ngân hàng NN

Tập huấn công tác quản lý tại Hà Nội

Tập huấn công tác quản lý tại Hà Nội

Thứ Tư
Ngày 16/10/2019

Làm việc tại trụ sở

Tập huấn công tác quản lý tại Hà Nội

Tập huấn công tác quản lý tại Hà Nội

Thứ Năm
Ngày 17/10/2019

Làm việc tại trụ sở

Tập huấn công tác quản lý tại Hà Nội

Tập huấn công tác quản lý tại Hà Nội

Thứ Sáu
Ngày 18/10/2019

Làm việc tại trụ sở

Tập huấn công tác quản lý tại Hà Nội

Tập huấn công tác quản lý tại Hà Nội

Thứ Hai
Ngày 21/10/2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ Ba
Ngày 22/10/2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ Tư
Ngày 23/10/2019

Làm việc tại trụ sở

Dự lễ phát động quỹ "vì người nghèo"

Làm việc tại trụ sở

Thứ Năm
Ngày 24/10/2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ Sáu
Ngày 25/10/2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ Hai

Ngày 28/10/2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ Ba

Ngày 29/10/2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ Tư

Ngày 30/10/2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ Năm

Ngày 31/10/2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở


Các tin khác

Lượt xem: 36
cdscv