Loading...
Skip to main content

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 11 NĂM 2019

(03/01/2019 15:54)

  

THÔNG BÁO

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 11 NĂM 2019

STT

Ngày tháng

Đơn vị

Lãnh đạo trực

Thư ký ghi biên bản

Địa điểm tiếp công dân

01

15/11/2019

Tòa án nhân dân thị xã Ninh Hòa

Võ Văn Hải

(Chánh án)

Nguyễn Tiến Oai

Phòng tiếp dân của Tòa án nhân dân thị xã Ninh Hòa

02

30/11/2019

Tòa án nhân dân thị xã Ninh Hòa

Võ Văn Hải

(Chánh án)

Nguyễn Tiến Oai

Phòng tiếp dân của Tòa án nhân dân thị xã Ninh Hòa

  CHÁNH ÁN

Võ Văn Hải


Lượt xem: 32
cdscv