Loading...
Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA THÁNG 11/2019

(04/12/2019 15:52)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

THỨ/NGÀY

CHÁNH ÁN

(đ/c Anh)

PHÓ CHÁNH ÁN

(đ/c Đường)

PHÓ CHÁNH ÁN

(đ/c Viên)

Thứ Sáu
Ngày 01/11/2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ Hai
Ngày 04/11/2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ Ba
Ngày 05/11/2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ Tư
Ngày 06/112019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ Năm
Ngày 07/11/2019

Dự hội nghị tập huấn HTND đợt 2

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ Sáu
Ngày 08/11/2019

Dự hội nghị tập huấn HTND đợt 2

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ Hai
Ngày 11/11/2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ Ba
Ngày 12/11/2019

Họp tại Tỉnh Uỷ Khánh Hoà

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ Tư
Ngày 13/11/2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ Năm
Ngày 14/11/2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ Sáu
Ngày 15/11/2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ Hai
Ngày 18/11/2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ Ba
Ngày 19/11/2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ Tư
Ngày 20/11/2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ Năm
Ngày 21/11/2019

Làm việc tại trụ sở

Dự hội nghị cán bộ chủ chốt

Làm việc tại trụ sở

Thứ Sáu
Ngày 22/11/2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ Hai

Ngày 25/11/2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ Ba

Ngày 26/11/2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ Tư

Ngày 27/11/2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ Năm

Ngày 28/11/2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ Sáu

Ngày 29/11/2019

Hội Tỉnh Uỷ

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở


Các tin khác

Lượt xem: 140
cdscv