Loading...
Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO THÁNG 02/2020 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAM LÂM

(05/03/2020 16:11)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO THÁNG 02/2020

Thứ/ngày

Chánh án

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó chánh án

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Ghi chú

Thứ 7

01/02/2020

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

CN

02/02/2020

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

Thứ 2

03/02/2020

Sáng:

Họp cơ quan

Họp cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

04/02/2020

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

05/02/2020

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

06/02/2020

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 6

07/02/2020

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Họp cấp ủy

Kiểm tra việc chuẩn bị cho công tác bàn giao ( TK Trúc đi học)

Họp cấp ủy

Họp cơ quan

 

Thứ 7

08/02/2020

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

CN

09/02/2020

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

Thứ 2

10/02/2020

Sáng:

Họp chi bộ

Họp cơ quan

Họp chi bộ

Họp cơ quan

 

Chiều:

-Tiến hành việc bàn giao giữa TK Trúc- TK Vi, TK Đoàn Hà và các Thẩm phán.

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 3

11/02/2020

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

12/02/2020

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

13/02/2020

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Họp tại huyện ủy Cam Lâm

 

Chiều:

Làm việc Họp liên ngành tại Công an huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 6

14/02/2020

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 7

15/02/2020

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

CN

16/02/2020

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

Thứ 2

17/02/2020

Sáng

Họp cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 3

18/02/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 4

19/02/2020

Sáng

Họp tại Huyện ủy

Họp BTV Huyện ủy Cam Lâm

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 5

20/02/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 6

21/02/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Họp tại Tòa án tỉnh

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 7

22/02/2020

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

CN

23/02/2020

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

Thứ 2

24/02/2020

Sáng

Nghỉ phép

Họp giao ban tại UBND huyện Cam Lâm

 

Chiều

Nghỉ phép

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 3

25/02/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Họp thường kỳ tháng 02/2020 tại UBND huyện Cam Lâm

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 4

26/02/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 5

27/02/2020

Sáng

Nghỉ, giải quyết việc gia đình

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Nghỉ, giải quyết việc gia đình

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 6

28/02/2020

Sáng

Họp tại Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

CN

29/02/2020

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 84
cdscv