Loading...
Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO THÁNG 3/2020

(20/05/2020 08:35)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAM LÂM THÁNG 3/2020

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO THÁNG 3/2020

Thứ/ngày

Chánh án

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó chánh án

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Ghi chú

CN

01/3/2020

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

Thứ 2

02/3/2020

Sáng:

Họp cấp ủy, Họp chi bộ, Họp cơ quan

Họp cấp ủy, Họp chi bộ, Họp cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

03/3/2020

Sáng:

Dự phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm của Thẩm phán Tâm

Dự phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm của Thẩm phán Tâm

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

04/3/2020

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

05/3/2020

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 6

06/3/2020

Cả ngày

Tham quan dã ngoại kỷ niệm 8/3

Làm việc tại cơ quan

 
 

Thứ 7

07/3/2020

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

CN

08/3/2020

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

Thứ 2

09/3/2020

Sáng:

Sơ kết thi đua đợt ngắn hạn từ tháng 01 đến hết tháng 02/2020.

Họp bàn kế hoạch giải quyết án, án quá hạn, án tạm đình chỉ

kết thi đua đợt ngắn hạn từ tháng 01 đến hết tháng 02/2020.

Họp kế hoạch giải quyết án, án quá hạn, án tạm đình chỉ

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 3

10/3/2020

Sáng:

Họp Huyện ủy

Họp Huyện ủy

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

11/3/2020

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Họp Huyện ủy

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

12/3/2020

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Tập huấn công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tập huấn công tác phòng, chống dịch Covid-19

 

Thứ 6

13/3/2020

Sáng:

Họp cơ quan phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện CT 02 của Chánh án TANDTC và các nội dung tập huấn về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Họp cơ quan về công tác phòng, chống dịch Covid-19

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 7

14/3/2020

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

CN

15/3/2020

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

Thứ 2

16/3/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 3

17/3/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 4

18/3/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Họp cấp ủy

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 5

19/3/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 6

20/3/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Hòa giải theo lịch

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Hòa giải theo lịch

 

Thứ 7

21/3/2020

Cả ngày

Nghỉ

Làm việc tại cơ quan

 

CN

22/3/2020

Cả ngày

Nghỉ

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 2

23/3/2020

Sáng

Họp cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 3

24/3/2020

Sáng

Công tác chuẩn bị Đại hội chi bộ

Xác minh tại xã Cam Tân

 

Chiều

Công tác chuẩn bị Đại hội chi bộ

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 4

25/3/2020

Cả ngày

Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

 
 

Thứ 5

26/3/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 6

27/3/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 7

28/3/2020

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

CN

29/3/2020

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

Thứ 2

30/3/2020

Sáng

Họp cơ quan

Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Họp cơ quan

Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 3

31/3/2020

Sáng

Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức danh phó chánh án

Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức danh phó chánh án

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 


Các tin khác

Lượt xem: 105
cdscv