Loading...
Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO THÁNG 05/2020 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN H CAM LÂM

(12/06/2020 16:13)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO THÁNG 05/2020

Thứ/ngày

Chánh án

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó chánh án

Trần Phương Lan Anh

Ghi chú

Thứ 6

01/5/2020

Cả ngày

Nghỉ ngày quốc tế lao động

Nghỉ ngày quốc tế lao động

 

Thứ 7

02/5/20202

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

CN

03/5/2020

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

Thứ 2

04/5/2020

Sáng:

Họp cơ quan, bàn kế hoạch giải quyết án

Họp cơ quan, bàn kế hoạch giải quyết án

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 3

05/5/2020

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

06/5/2020

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

07/5/2020

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 6

08/5/2020

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 
 

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

Thứ 7

09/5/2020

CN

10/5/2020

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

Thứ 2

11/5/2020

Sáng

Họp Chi bộ, Họp cơ quan

Họp Chi bộ, Họp cơ quan

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 3

12/5/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 5

13/5/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 5

14/5/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 6

15/5/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 7

16/5/2020

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

CN

17/5/2020

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

Thứ 2

18/5/2020

Cả ngày

Họp HĐND tp Cam Ranh

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 3

19/5/2020

Sáng

Họp Liên ngành 2 cấp tại CA tỉnh

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 5

20/5/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 5

21/5/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 6

22/5/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Dự Lễ công bố QĐ bổ nhiệm PCA Trần Phương Lan Anh

Dự Lễ công bố QĐ bổ nhiệm PCA Trần Phương Lan Anh

 

Thứ 7

23/5/2020

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

CN

24/5/2020

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

Thứ 2

25/5/2020

Sáng

Họp cơ quan

Họp cơ quan

 

Chiều

Dự Lễ công bố QĐ bổ nhiệm PCA TAND TP Cam Ranh

Dự Lễ công bố QĐ bổ nhiệm PCA TAND TP Cam Ranh

 

Thứ 3

26/5/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 4

27/5/2020

Sáng

Họp Liên ngành tại Công an huyện Cam Lâm

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 5

28/5/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Tiếp xúc cử tri

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 6

Ngày 29/5/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 7

30/5/2020

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 

CN

31/5/2020

Cả ngày

Nghỉ

Nghỉ

 


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 74
cdscv