Skip to main content

Ngày 08/01/2020 – TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒATHÔNG BÁO CHO ÔNG NGUYEN DON VAN, SINH NĂM: 1955, QUÓC TỊCH: HOA KỲ, ĐỊA CHỈ: 1310 EAST KILGORE PORTAGE MI 49002, USA, BIẾT:

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đang giải quyết vụ án hôn nhân và gia đình sơ thẩm thụ lý số 58/2019/TLST-HNGĐ ngày 19/9/2019 về việc “Ly hôn” giữa nguyên đơn bà Phạm Thị Ngọc Thủy và bị đơn ông Nguyen Don Van.

- Thời gian mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải (sau đây gọi chung là phiên họp hòa giải): 08 giờ 00 phút ngày 19 tháng 3 năm 2020.

Nội dung phiên họp: Kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải để các đương sự thỏa thuận với nhau về phương hướng giải quyết toàn bộ vụ án.

- Thời gian mở lại phiên họp hòa giải (nếu có): 08 giờ 00 phút ngày 16 tháng 4 năm 2020.

- Thời gian mở phiên toà xét xử vụ án (nếu có): 08 giờ 00 phút ngày 19 tháng 6 năm 2020.

- Thời gian mở lại phiên tòa (nếu có): 08 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 7 năm 2020.

Địa điểm mở phiên họp và phiên tòa: Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ: Số 02 đường Phan Bội Châu, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu ông có mặt đúng thời gian và địa điểm quy định nêu trên. Nếu ông không có mặt, Tòa án sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật Việt Nam

Lượt xem: 13
cdscv