Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông báo cho: Ông Phan Văn Toàn; sinh năm: 1966; địa chỉ: 1222 Gran - DR ST. LOUIS – MO 63132 USA (Hoa Kỳ).   Hộ chiếu số A071451295 cấp ngày 24/3/2000 được biết:

Thời gian mở lại phiên tòa xét xử vụ án (lần 2) vào lúc: 08 giờ 00 phút ngày 20 tháng 7 năm 2020. (giờ Việt Nam)

Địa điểm mở phiên tòa: Tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa – Số 02 Phan Bội Châu, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa.

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu ông Phan Văn Toàn có mặt đúng thời gian và địa điểm quy định để tham gia phiên tòa. Trường hợp, ông Toàn vắng mặt thì Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam

File toàn văn Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông báo cho: Ông Phan Văn Toàn

Danhh sách tệp tin đính kèm

STT Tệp tin đính kèm Tải về
Lượt xem: 19
cdscv