Skip to main content

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO CHO BÀ PHAN THỊ XUÂN PHƯƠNG; ĐỊA CHỈ: 39 BRANSTON RD, ST ALBANS, VICTORIA 3021 MELBOURNE, AUSTRALIA.

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đang giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số 56/2019/TLST-DS ngày 05/7/2019 về việc “Tranh chấp về thừa kế tài sản” giữa nguyên đơn ông Lý Ngọc Hoan với bị đơn ông Lý Lân.

- Thời gian mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải: 08 giờ 00 phút ngày 05 tháng 11 năm 2020.

- Trường hợp nếu phải mở lại phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải thì thời gian là: 08 giờ 00 phút ngày 20 tháng 11 năm 2020.

- Thời gian mở phiên tòa: 08 giờ 00 phút ngày 05 tháng 01 năm 2021.

- Trường hợp nếu phải mở lại phiên tòa thì thời gian là: 08 giờ 00 phút ngày 03 tháng 02 năm 2021.

- Địa điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải và phiên tòa: Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa; số 02 đường Phan Bội Châu, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu bà Phan Thị Xuân Phương có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên. Nếu bà Phương không có mặt, Tòa án sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

File toàn văn TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO CHO BÀ PHAN THỊ XUÂN PHƯƠNG; ĐỊA CHỈ: 39 BRANSTON RD, ST ALBANS, VICTORIA 3021 MELBOURNE, AUSTRALIA

Danhh sách tệp tin đính kèm

STT Tệp tin đính kèm Tải về
1 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO CHO BÀ PHAN THỊ XUÂN PHƯƠNG.docx Tải về
Lượt xem: 13
cdscv