Skip to main content

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO CHO ÔNG PHẠM NGỌC ÁNH (PHAM, ANH N); ĐỊA CHỈ: 102 S, COOPER ST, SANTA ANA, CA 92704, USA, ĐƯỢC BIẾT:

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đang giải quyết vụ án hôn nhân và gia đình sơ thẩm thụ lý số: 29/2020/TLST-DS ngày 27 tháng 02 năm 2020 về việc “Ly hôn” giữa nguyên đơn bà Huỳnh Thị Anh Đài và bị đơn ông Phạm Ngọc Ánh (Pham, Anh N).

- Thời gian mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải (sau đây gọi chung là phiên họp hòa giải): 08 giờ 00 phút ngày 09 tháng 10 năm 2020.

Nội dung phiên họp: Kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận và công khai chứng cứ; hòa giải để các đương sự thỏa thuận với nhau về phương hướng giải quyết toàn bộ vụ án.

- Thời gian mở lại phiên họp hòa giải (nếu có): 08 giờ 00 phút ngày 30 tháng 10 năm 2020.

- Thời gian mở phiên toà xét xử vụ án (nếu có): 08 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 11 năm 2020.

- Thời gian mở lại phiên tòa (nếu có): 08 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 12 năm 2020.

- Địa điểm mở phiên họp và phiên tòa: Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa – số 02 Phan Bội Châu, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu ông Phạm Ngọc Ánh có mặt đúng thời gian trên để giải quyết vụ án. Nếu ông Phạm Ngọc Ánh không có mặt, Tòa án sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

File toàn văn TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO CHO ÔNG PHẠM NGỌC ÁNH (PHAM, ANH N); ĐỊA CHỈ: 102 S, COOPER ST, SANTA ANA, CA 92704, USA.

Danhh sách tệp tin đính kèm

STT Tệp tin đính kèm Tải về
1 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO CHO ÔNG PHẠM NGỌC ÁNH.docx Tải về
Lượt xem: 10
cdscv