Skip to main content

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO CHO ÔNG NGUYỄN TẤN HIỆP; ĐỊA CHỈ: PHOVY VIETNAMESE RESTAURANT 772 FORT STREET VICTORIA, BRITISH, COLUMBIA V8WW1H2, CANADA.

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đang giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số 46/2018/TLST-DS ngày 22/5/2018 về việc “Tranh chấp di sản thừa kế” giữa nguyên đơn bà Tống Thị Quý với bị đơn ông Nguyễn Phong.

- Thời gian mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải: 08 giờ 00 phút ngày 31 tháng 12 năm 2020.

- Trường hợp nếu phải mở lại phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải thì thời gian là: 08 giờ 00 phút ngày 20 tháng 01 năm 2021.

- Thời gian mở phiên tòa: 08 giờ 00 phút ngày 03 tháng 3 năm 2021.

- Trường hợp nếu phải mở lại phiên tòa thì thời gian là: 08 giờ 00 phút ngày 25 tháng 3 năm 2021.

- Địa điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải và phiên tòa: Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa; số 02 đường Phan Bội Châu, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu ông Nguyễn Tấn Hiệp có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên. Nếu ông Nguyễn Tấn Hiệp không có mặt, Tòa án sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

File toàn văn TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO CHO ÔNG NGUYỄN TẤN HIỆP; ĐỊA CHỈ: PHOVY VIETNAMESE RESTAURANT 772 FORT STREET VICTORIA, BRITISH, COLUMBIA V8WW1H2, CANADA.

Danhh sách tệp tin đính kèm

STT Tệp tin đính kèm Tải về
1 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO CHO ÔNG NGUYỄN TẤN HIỆP.docx Tải về
Lượt xem: 11
cdscv