Skip to main content

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO CHO CÁC ÔNG, BÀ: NGUYỄN QUÝ BÁU, ĐỊA CHỈ: 10277 BOURBON STREET NEWBURGH IN 47630, USA; NGUYỄN MINH TRÍ, ĐỊA CHỈ: 2626N STOCKWELL AVE, EVANSVILLE IN 47715, USA; NGUYỄN THỊ SA, ĐỊA CHỈ: PO.BOX 204 ROCKPORT TX 78382, USA; NGUYỄN MINH HÙNG, ĐỊA CHỈ: 11100 SAGE HOLLOW AUSTIN TX 78758, USA biết:

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đang giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số 161/2018/TLST-DS ngày 26/6/2018 về việc Đòi tài sản”; “yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn ông Nguyễn Trung Tâm với bị đơn bà Nguyễn Hải Ly.

- Thời gian mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải: 08 giờ 00 phút ngày 30 tháng 11 năm 2020.

- Trường hợp nếu phải mở lại phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải thì thời gian là: 08 giờ 00 phút ngày 15 tháng 12 năm 2020.

- Thời gian mở phiên tòa: 08 giờ 00 phút ngày 27 tháng 01 năm 2021.

- Trường hợp nếu phải mở lại phiên tòa thì thời gian là: 08 giờ 00 phút ngày 27 tháng 02 năm 2020.

- Địa điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải; mở phiên tòa: Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, số 02 đường Phan Bội Châu, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các ông, bà có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên. Nếu các ông, bà không có mặt, Tòa án sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

File toàn văn TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO CHO CÁC ÔNG, BÀ: NGUYỄN QUÝ BÁU; NGUYỄN MINH TRÍ; NGUYỄN THỊ SA; NGUYỄN MINH HÙNG

Danhh sách tệp tin đính kèm

STT Tệp tin đính kèm Tải về
1 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO CHO ÔNG NGUYỄN QUÝ BÁU.docx Tải về
Lượt xem: 5
cdscv