Loading...
Skip to main content

“Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông báo cho bà Lê Thị Nga, sinh năm 1959; địa chỉ: 88 Lindesay Street, Campbelltown, NSW 2560, Úc:

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đang giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số 62/2020/TLST-DS ngày 01/10/2020 về việc “Tranh chấp về thừa kế tài sản” giữa nguyên đơn ông Lê Tấn Xuân với bị đơn ông Lê Quang Tâm, bà Lê Thị Mỹ Liên.

Thời gian mở phiên tòa: 08 giờ 00 phút ngày 26 tháng 8 năm 2022.

Địa điểm mở phiên tòa: Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa; số 02 đường Phan Bội Châu, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu bà có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên. Nếu bà không có mặt, Tòa án sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật”

Lượt xem: 26
cdscv