Loading...
Skip to main content

“Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông báo cho ông Phạm Thọ; địa chỉ: 1026 Rue Payette, St-Jean-Sur-Richelieu, Quebec, J3A 1E6, Canada; ông Phạm Phước; địa chỉ: 6610 Lacordaire Montréal, Quebec, HIT 2K1, Canada; ông Nguyễn Xuân, ông Nguyễn Hồng, bà Nguyễn Thị Đào; cùng địa chỉ: 8380 Rue Laferté, Saint-Léonard, QC H1P 2N9, Canada.

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đang giải quyết vụ án dân sự thụ lý số 25/2021/TLST-DS ngày 27 tháng 4 năm 2021 về việc “Đòi lại tài sản” giữa nguyên đơn ông Phạm Tấn Dũng với bị đơn ông Lê Bá Dũng (chết).

- Thời gian mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải (sau đây gọi chung là phiên họp hòa giải): 08 giờ 00 phút ngày 06 tháng 10 năm 2022.

Nội dung phiên họp: Kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận và công khai chứng cứ; hòa giải để các đương sự thỏa thuận với nhau về phương hướng giải quyết toàn bộ vụ án.

- Thời gian mở lại phiên họp hòa giải (nếu có): 14 giờ 00 phút ngày 13 tháng 10 năm 2022.

- Thời gian mở phiên toà xét xử vụ án: 08 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 11 năm 2022.

- Thời gian mở lại phiên tòa (nếu có): 08 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 11 năm 2022.

- Địa điểm mở phiên họp và phiên tòa: Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa – số 02 đường Phan Bội Châu, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu ông bà có mặt đúng thời gian và địa điểm quy định. Nếu ông bà không có mặt, Tòa án sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật Việt Nam”

Lượt xem: 8
cdscv