Loading...
Skip to main content

Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa thông báo cho ông Lê Nhựt Băng Sơn; địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Tổ dân phố Dinh Thành 2, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Ông Lê Nhựt Băng Sơn vắng mặt tại địa phương kể từ năm 1994. Hiện nay, ông Lê Nhựt Băng Sơn đang ở đâu, yêu cầu ông đến Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh – tỉnh Khánh Hòa; địa chỉ: 127 Lý Tự Trọng, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa để giải quyết việc bà Trần Thị Đông yêu cầu tuyên bố một người mất tích đối với ông.

Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên, nếu ông Lê Nhựt Băng Sơn không đến Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh – tỉnh Khánh Hòa để giải quyết vụ việc nói trên thì Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật”.

File toàn văn Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa thông báo cho ông Lê Nhựt Băng Sơn

Danhh sách tệp tin đính kèm

STT Tệp tin đính kèm Tải về
Lượt xem: 20
cdscv