Loading...
Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông báo cho các đương sự sau: Ông Phạm Đình Khôi (sinh năm 1957), bà Phạm Lê Kim Uyên (sinh năm 1983), bà Phạm Lê Trâm Anh (sinh năm 1987), ông Phạm Lê Đình Bảo (sinh năm 1990); cùng địa chỉ: Số 22 đường Nguyễn Thái Học, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; là những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án được biết:

Tại Bản án số 06/2023/DS-ST ngày 28/3/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã quyết định:

1. Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn ông Lê Thượng Hoài về chia thừa kế theo di chúc của ông Lê Mạnh Hiền và bà Nguyễn Thị Hới đối với nhà đất số 22 đường Nguyễn Thái Học, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 477976, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: CH00350/22348 ngày 19/10/2012 cấp cho ông Lê Mạnh Hiền và bà Nguyễn Thị Hới.

Ông Lê Thượng Hoài, bà Lê Thị Minh Tuyết mỗi người được nhận số tiền 2.556.006.620 đồng.

Các bà Lê Thị Nhàn, Lê Thị Ngọc Trang, Lê Thị Kim Ngân mỗi người được nhận số tiền 984.661.265 đồng.

Giao cho bà Lê Thị Minh Tuyết được nhận và quản lý nhà đất tại địa chỉ số 22 đường Nguyễn Thái Học, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang đã được UBND thành phố Nha Trang cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 477976, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: CH00350/22348 ngày 19/10/2012 mang tên ông Lê Mạnh Hiền và bà Nguyễn Thị Hới. Bà Lê Thị Minh Tuyết có trách nhiệm thanh toán cho các thừa kế khác gồm: Ông Lê Thượng Hoài số tiền 2.556.006.620 đồng; các bà Lê Thị Nhàn, Lê Thị Ngọc Trang, Lê Thị Kim Ngân mỗi người 984.661.265 đồng. Trường hợp bà Lê Thị Minh Tuyết không thanh toán thì các đương sự có quyền yêu cầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa bán nhà đất số 22 đường Nguyễn Thái Học, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 477976, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: CH00350/22348 ngày 19/10/2012 cấp cho ông Lê Mạnh Hiền và bà Nguyễn Thị Hới và chia theo tỷ lệ ông Lê Thượng Hoài, bà Lê Thị Minh Tuyết mỗi người được nhận 31,7%; các bà Lê Thị Nhàn, Lê Thị Ngọc Trang, Lê Thị Kim Ngân mỗi người được nhận 12,2% giá trị nhà đất.

2. Ghi nhận sự tự nguyện của ông Lê Thượng Hoài thanh toán cho bà Lê Thị Minh Tuyết số tiền 69 triệu đồng.

3. Án phí sơ thẩm: Miễn án phí dân sự sơ thẩm cho ông Lê Thượng Hoài và bà Lê Thị Minh Tuyết. Các bà Lê Thị Nhàn, Lê Thị Ngọc Trang, Lê Thị Kim Ngân mỗi người phải nộp 41.539.838 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

4. Chi phí tố tụng: Bà Lê Thị Minh Tuyết phải trả lại cho ông Lê Thượng Hoài số tiền 8.741.515 đồng; Các bà Lê Thị Nhàn, Lê Thị Ngọc Trang, Lê Thị Kim Ngân mỗi người phải trả lại cho ông Lê Thượng Hoài số tiền 3.364.242 đồng chi phí tố tụng mà ông Lê Thượng Hoài đã thanh toán.

Quyền kháng cáo: Các các đương sự vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết”.

Lượt xem: 92
cdscv