Loading...
Skip to main content

“Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đang giải quyết vụ án hôn nhân và gia đình sơ thẩm thụ lý số 19/2022/TB-TLVA ngày 13/5/2022 về việc “Tranh chấp về thừa kế tài sản và yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” và số 39/2022/TB-TLVA ngày 08/7/2022 về việc “Tranh chấp đòi lại nhà và quyền sử dụng đất” giữa bà Nguyễn Thị Lại với bị đơn ông Trần Văn Cẩm.

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông báo cho :

+ Ông Nguyễn Nuôi, sinh năm 1945, địa chỉ: Stengårdsvej 112, st TV, 6705 Esbjerg Kommune, Đan Mạch;

+ Bà Nguyễn Thị Hường, sinh năm 1957, địa chỉ: 66 Lancaster Ave, Cecil Hills NSW 2171, Australia;

+ Ông Nguyễn Quốc Tuấn, sinh năm 1962, địa chỉ: 07 John Sulman Place, St Clair, NSW 2759, Australia;

Là những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án được biết:

- Thời gian mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải (sau đây gọi chung là phiên họp hòa giải): 08 giờ 00 phút ngày 25 tháng 4 năm 2023.

Nội dung phiên họp: Kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải để các đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án.

- Thời gian mở lại phiên họp hòa giải (nếu có): 14 giờ 00 phút ngày 08 tháng 5 năm 2023.

- Thời gian mở phiên toà xét xử vụ án (nếu có): 08 giờ 00 phút ngày 02 tháng 6 năm 2023.

- Thời gian mở lại phiên tòa (nếu có): 08 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Địa điểm mở phiên họp và phiên tòa: Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ: Số 02 đường Phan Bội Châu, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các đương sự có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên. Nếu các đương sự không có mặt, Tòa án sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật Việt Nam.”

Lượt xem: 109
cdscv