Loading...
Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đang giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số 53/2021/TLST-DS ngày 18/11/2021 về việc “Tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố hợp đồng mua bán căn hộ vô hiệu và tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng” giữa nguyên đơn ông Lewis Daniel Adonijah với bị đơn Công ty cổ phần tư vấn - thương mại - dịch vụ địa ốc Hoàng Quân, ông Phạm Văn Tân, bà Bùi Huyền Hải.

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông báo cho bà Lowther Juanita, sinh năm 1957; địa chỉ: 1081/1-5 Dee Why Parade, Dee Why, NSW 2099, Australia, là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án được biết:

- Thời gian mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải (sau đây gọi chung là phiên họp hòa giải): 08 giờ 00 phút ngày 18 tháng 5 năm 2023.

Nội dung phiên họp: Kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải để các đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án.

- Thời gian mở lại phiên họp hòa giải (nếu có): 08 giờ 00 phút ngày 16 tháng 6 năm 2023.

- Thời gian mở phiên toà xét xử vụ án (nếu có): 08 giờ 00 phút ngày 14 tháng 7 năm 2023.

- Thời gian mở lại phiên tòa (nếu có): 08 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 8 năm 2023.

Địa điểm mở phiên họp và phiên tòa: Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ: Số 02 đường Phan Bội Châu, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu bà có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên. Nếu bà không có mặt, Tòa án sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật Việt Nam”.

File toàn văn Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông báo cho bà Lowther Juanita, sinh năm 1957

Danhh sách tệp tin đính kèm

STT Tệp tin đính kèm Tải về
Lượt xem: 95
cdscv