Loading...
Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông báo cho ông Hồ Ngọc Tuấn – sinh năm 1986 và bà Trần Thị Thanh Trang – sinh năm 1987, nơi đăng ký thường trú cuối cùng tại địa chỉ: 18 Phật Học, Phương Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa, là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số: 85/2020/TLST-DS ngày 28/12/2020 về việc“Tranh chấp yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị Thanh Hương và bị đơn ông Ngô Nguyễn Hoàng Nam. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày đăng trên Báo, Đài nếu ông Hồ Ngọc Tuấn và bà Trần Thị Thanh Trang không có mặt tại Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa – 02 Phan Bội Châu, Nha Trang, Khánh Hòa, thì Tòa án sẽ giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.”

Lượt xem: 90
cdscv