Skip to main content

PHẠT TÙ CÁC BỊ CÁO LÀM GIẢ HỒ SƠ XÉT DUYỆT CẤP TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN HOÀNG LONG

(11/09/2020 14:30)

Ngày 07/9/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự đối với bị cáo Đỗ Thế Vinh và đồng phạm về tội “Giả mạo trong công tác” do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 120/2020/HS-ST ngày 03/6/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang.

Tóm tắt nội dung vụ án:

Ngày 02/12/2002, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 4058/QĐ-UB phê duyệt quy hoạch chi tiết khu dân cư phía Tây đường Lê Hồng Phong, Nha Trang với tổng diện tích là 229 ha. Ngày 14/02/2005, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản số 447/QĐ-UBND chấp thuận đầu tư Dự án khu đô thị Hoàng Long với tổng diện tích 25,794 ha; tiến độ thực hiện dự kiến gồm 02 giai đoạn: giai đoạn năm 2012-2013 (triển khai giải phóng mặt bằng...) và giai đoạn năm 2014-2015 (xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh và triển khai kinh doanh). Chủ đầu tư dự án khu đô thị Hoàng Long là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư xây dựng và địa chất U.P.G.C (viết tắt Công ty U.P.G.C).

Ngày 16/6/2015, UBND tp Nha Trang ban hành Quyết định số 1130/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án khu đô thị Hoàng Long (Hội đồng BTHTTĐC) gồm 11 thành viên, ông Lê Huy Toàn - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tp Nha Trang tiếp tục làm Chủ tịch Hội đồng; hoạt động theo quy định Luật Đất đai; theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; theo các quyết định thành lập, kiện toàn Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong giai đoạn 2014-2016.

Theo các quyết định của UBND tp Nha Trang, Tổ công tác giúp việc Hội đồng BTHTTĐC được thành lập, bổ sung kiện toàn nhiều lần. Tại Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tp Nha Trang, Tổ công tác gồm 07 thành viên: Đỗ Thế Vinh - Tổ trưởng, Nguyễn Ngọc Khánh (nhân viên Công ty U.P.G.C), Võ Đức Cường (cán bộ địa chính UBND phường Phước Long), Huy Tôn Hạnh (đại diện hộ dân), Châu Trần Thái Huyền (cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường tp Nha Trang), Lương Như Giáp (cán bộ Phòng Tài chính kế hoạch tp Nha Trang), Võ Mỹ (cán bộ Phòng Quản lý đô thị tp Nha Trang). Tổ công tác có nhiệm vụ: “…giúp Hội đồng BTHTTĐC dự án (...) thực hiện các công việc cụ thể sau: Trực tiếp làm việc với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến công tác giải tỏa nhằm xác định khối lượng giải tỏa. Thu thập các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất, các công trình kiến trúc, hoa màu, cây lâu năm (thành quả lao động trên đất) và các tài sản khác trên phần diện tích đất giải tỏa thực hiện dự án. Xác định diện tích đất giải tỏa đối với từng cá nhân, hộ gia đình, tổ chức đang sử dụng đất thuộc khu vực giải tỏa. Lập phương án tổng thể và phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết đối với từng trường hợp cụ thể để trình Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xét duyệt. Tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị, thực hiện các công việc khác liên quan đến công tác giải tỏa theo sự chỉ đạo của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư.”

Ngày 24/8/2010, UBND tp Nha Trang ban hành Quyết định số 1654/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo. Theo đó, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chi tiết được phê duyệt trong 05 đợt: Đợt 1 gồm 15 trường hợp theo Quyết định số 3319/QĐ-UBND ngày 28/10/2011; đợt 2 gồm 22 trường hợp theo Quyết định số 3803/QĐ-UBND ngày 29/11/2011; đợt 3 gồm 33 trường hợp theo Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 03/02/2016; đợt 4 gồm 36 trường hợp theo Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 11/3/2016; đợt 5 gồm 21 trường hợp theo Quyết định số 3473/QĐ-UBND ngày 15/8/2016.

Trong đợt 1 và đợt 2 có 37 trường hợp được xét duyệt, tất cả là đất nông nghiệp. Các đợt 3, 4, 5 xét duyệt 90 trường hợp trong đó có 77 trường hợp được xét cấp đất tái định cư. Hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được lập và xét duyệt qua các giai đoạn như sau: Thứ nhất là giai đoạn lập hồ sơ ban đầu (người dân nộp các giấy tờ chứng minh về nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất, tài sản trên đất, quá trình sinh sống kèm theo “Bản tự kê khai”, “Phiếu xác nhận kết quả đo đạc” cho Tổ công tác); thứ hai, Tổ công tác tiến hành kiểm kê khối lượng bồi thường giải tỏa và lập “Biên bản kiểm kê khối lượng giải tỏa”; thứ ba, UBND phường Phước Long xét duyệt nguồn gốc đất và quá trình sinh sống, tình trạng thực tế sinh sống (ban hành “Giấy xác nhận”, “Biên bản xác minh”); thứ tư, Hội đồng BTHTTĐC họp xét, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chi tiết; thứ năm, Phòng Tài nguyên Môi trường chủ trì thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chi tiết, trình UBND tp Nha Trang ban hành các quyết định thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Việc hợp thức hóa hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xảy ra từ năm 2014 khi dự án Hoàng Long bắt đầu triển khai lại và tập trung vào các trường hợp xét cấp tái định cư. Lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong Tổ công tác và sự thiếu trách nhiệm của các thành viên khác trong tổ, Đỗ Thế Vinh, Nguyễn Ngọc Khánh và Huy Tôn Hạnh đã nhiều lần làm sai lệch nội dung các giấy tờ, tài liệu trong các hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dẫn đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sai đối tượng, sai diện tích.

Đỗ Thế Vinh và Nguyễn Ngọc Khánh đã nhiều lần hướng dẫn cho người dân hoặc tự mình hợp thức hóa các hồ sơ ban đầu như: Sử dụng tài liệu giả là các Phiếu tạm thu tiền phí, quỹ (phiếu tạm thu tiền quỹ an ninh trật tự, phiếu tạm thu tiền phí lao động công ích, phiếu tạm thu tiền quỹ đền ơn đáp nghĩa, phiếu tạm thu tiền phí phòng chống thiên tai); tẩy xóa, sữa chữa hoặc lập mới giấy tờ mua bán nhà đất viết tay, ghi lùi ngày... để hợp thức hóa thành hồ sơ đủ điều kiện xét cấp đất tái định cư. Nội dung thông tin trong bộ hồ sơ là không đúng thực tế: về chủ sử dụng đất (mượn tên người khác); về thời điểm bắt đầu sinh sống, quá trình sinh sống, nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất, thời điểm xây dựng công trình (ghi lùi ngày về trước thời điểm ngày 02/12/2002 - mốc thời gian để được xét duyệt cấp đất tái định cư hay không); về diện tích của mỗi thửa đất (từ một thửa lớn tách ra thành nhiều thửa nhỏ). Việc hợp thức hóa hồ sơ là nhằm mục đích được xét duyệt cấp đất tái định cư. Cụ thể:

Đỗ Thế Vinh, Nguyễn Ngọc Khánh đã làm khống các hồ sơ: Lê Văn Cang, Hồ Ngọc Phi Công, Nguyễn Đức Hùng - Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Thu Hà - Nguyễn Dũng, Trần Thị Kim Anh - Mai Hữu Hoàng, Ngụy Tôn Đán (tách ra từ phần nhà đất thực tế, liền khối của Huy Tôn Hạnh) hoặc các trường hợp hiện trạng không có nhà mà lập thành hồ sơ có nhà là: Trần Thị Thu Giang, Lê Văn Hóa, Mai Hữu Hoàng. Ngoài ra, Vinh và Khánh đã cùng với Huy Tôn Hạnh lập khống, làm sai lệch các hồ sơ đứng tên người thân của Huy Tôn Hạnh gồm: Hồ sơ Ngụy Tôn Đán, Trần Thị Khá, Châu Minh Kỳ, Thân Văn Vệ để Huy Tôn Hạnh được cấp nhiều suất tái định cư. Cá nhân Đỗ Thế Vinh đã tự hợp thức hóa hồ sơ của vợ là Nguyễn Thị Ái Mỹ để được cấp tái định cư.

Vì Nguyễn Ngọc Khánh và Đỗ Thế Vinh đã giúp cho Huy Tôn Hạnh làm nhiều hồ sơ tái định cư nên Huy Tôn Hạnh cũng tạo điều kiện cho Đỗ Thế Vinh, Nguyễn Ngọc Khánh hợp thức hóa tất cả các hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bằng cách ký xác nhận toàn bộ các tài liệu mà Huy Tôn Hạnh có tên trong thành phần tham gia. Ngoài ra, Hạnh còn thống nhất ý kiến xét duyệt về nguồn gốc đất và quá trình sinh sống (mặc dù biết rõ người đứng tên bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không phải là người dân thực tế sinh sống tại địa phương) đối với các trường hợp đưa ra xét duyệt tại cuộc họp do UBND phường Phước Long tổ chức, cũng như tại cuộc họp của Hội đồng BTHTTĐC dự án Hoàng Long. Hành vi của Vinh, Khánh và Hạnh đã gây thất thoát ngân sách Nhà nước vì làm cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không đúng đối tượng.

Việc lập khống hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đều được Đỗ Thế Vinh và Nguyễn Ngọc Khánh thông báo cho Võ Đức Cường - Cán bộ địa chính phường Phước Long biết. Khi Cường đồng ý thì Vinh và Khánh sẽ hợp thức hóa hồ sơ ban đầu để Cường ký vào vì nếu không các hồ sơ này sẽ bị phát hiện ở các giai đoạn sau.

Bản án hình sự sơ thẩm số 120/2020/HS-ST ngày 03/6/2020 của Tòa án nhân dân tp Nha Trang đã áp dụng điểm c khoản 2 Điều 284; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), xử phạt bị cáo Đỗ Thế Vinh 03 năm 03 tháng tù và bị cáo Nguyễn Ngọc Khánh 03 năm tù về tội “Giả mạo trong công tác”. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 284; điểm p, s khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009); xử phạt bị cáo Huy Tôn Hạnh 03 (ba) năm tù về tội “Giả mạo trong công tác”. Sau đó, các bị cáo Nguyễn Ngọc Khánh, Huy Tôn Hạnh và Đỗ Thế Vinh đều có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

D:\tài liệu cơ quan\ảnh\giả mạo.jpg

Tại phiên tòa phúc thẩm, Luật sư bào chữa cho bị cáo Hạnh cho rằng bị cáo Hạnh chỉ sai phạm đối với hồ sơ của Ngụy Tôn Đán nên truy tố, xét xử bị cáo theo điểm c khoản 2 Điều 284 Bộ luật Hình sự năm 1999 là chưa phù hợp. Mức án đối với bị cáo Hạnh là quá nặng vì cấp sơ thẩm chưa áp dụng Điều 47 cho bị cáo Hạnh, trong khi bị cáo có hai tình tiết giảm nhẹ tại khoản 1 Điều 46; ngoài các tình tiết giảm nhẹ mà cấp sơ thẩm đã áp dụng thì bị cáo Hạnh hiện nay đã cao tuổi, bản thân có nhiều bệnh nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng án treo.

Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân vào các cơ quan nhà nước. Các bị cáo nhận thức được việc làm của mình là sai trái nhưng vẫn thực hiện, thể hiện ý thức xem thường pháp luật. Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và lời khai của các bị cáo tại các phiên tòa sơ thẩm cũng như phúc thẩm đều thể hiện: ngoài hồ sơ của Ngụy Tôn Đán, bị cáo Huy Tôn Hạnh còn làm sai lệch các hồ sơ của Trần Thị Khá, Châu Minh Kỳ, Thân Văn Vệ; xác nhận trên các hồ sơ của Nguyễn Thị Ái Mỹ, Trần Thị Thu Giang... mặc dù biết thông tin không đúng. Do đó, không có cơ sở để chấp nhận ý kiến của vị Luật sư. Tuy nhiên, sau khi phạm tội, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; các bị cáo Vinh và Khánh đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính, gia đình thuộc diện có công với cách mạng. Bị cáo Hạnh là người có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Cấp sơ thẩm không áp dụng tình tiết ăn năn, hối cải cho các bị cáo là thiếu sót, bất lợi cho các bị cáo.

Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ ăn năn, hối cải cho các bị cáo. Các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ tại khoản 1 Điều 46 của Bộ luật Hình sự nên Hội đồng xét xử phúc thẩm áp dụng Điều 47 cho các bị cáo, chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, sửa bản án sơ thẩm, xử phạt: bị cáo Đỗ Thế Vinh 02 năm 06 tháng tù; Nguyễn Ngọc Khánh 02 năm 03 tháng tù; Huy Tôn Hạnh 02 năm tù đều về tội “Giả mạo trong công tác” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 284 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Mỹ Hạnh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 9
cdscv