Skip to main content

BỊ PHẠT TÙ CHUNG THÂN VÌ CHIẾM ĐOẠT TIỀN TỪ TÀI KHOẢN TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

(02/10/2020 08:48)

Trong các ngày 14, 15 và 16/9/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với các bị cáo Lưu Thị Thanh Linh, Trần Thị Hằng, Lê Thị Thu Uyên bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa truy tố về tội “Tham ô tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tóm tắt nội dung vụ án như sau:

Năm 1994, Quỹ Tiết kiệm và Dịch vụ Ngân hàng số 11 được chuyển đổi thành Phòng giao dịch Ninh Diêm thuộc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp huyện Ninh Hòa (nay là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh thị xã Ninh Hòa). Nhiệm vụ của Phòng giao dịch Ninh Diêm là thực hiện các nghiệp vụ huy động vốn, cho vay và các dịch vụ ngân hàng trên địa bàn các xã Ninh Diêm, Ninh Thủy, Ninh Hải và Ninh Phước.

Ngày 25/7/2016, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam có Công văn số 5556/NHNo-TCKT quy định về việc hướng dẫn hạch toán tiền gửi tiết kiệm trong hệ thống Agribank. Trong đó, quy định về quy trình rút tiền gửi tiết kiệm cụ thể như sau: “Khi khách hàng có nhu cầu rút tiền gốc từng phần hoặc tiền lãi phải xuất trình Sổ tiết kiệm, chứng minh thư còn hiệu lực cho giao dịch viên; giao dịch viên in chứng từ hoặc yêu cầu khách hàng lập chứng từ rút tiền tiết kiệm (giấy rút tiền) theo quy định của Agribank với đầy đủ các thông tin theo mẫu và ký đúng mẫu chữ ký đã đăng ký với Agribank; giao dịch viên tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra đối chiếu hồ sơ thủ tục, thông tin trên sổ tiết kiệm, chứng minh thư, chữ ký mẫu, ảnh của khách hàng với thông tin lưu trữ trên hệ thông IPCAS của Agribank. Nếu đầy đủ và đúng sẽ xử lý giao dịch và chuyển chứng từ cho kiểm soát viên phê duyệt; kiểm soát viên đối chiếu các thông tin trên chứng minh thư, sổ tiết kiệm, chứng từ rút tiền với thông tin trên hệ thống IPCAS. Nếu đúng, phê duyệt trên IPCAS. Nếu sai sót, trả lại chứng từ cho giao dịch viên xử lý lại; sau khi được kiểm soát viên phê duyệt, giao dịch viên in thông tin giao dịch lên sổ tiết kiệm, ký ghi rõ họ tên và chi tiền cho khách hàng, đóng dấu “Đã chi tiền” trên chứng từ rút tiền”.

Ngày 31/12/2016, Ngân hàng NN&PTNTVN ban hành Văn bản hợp nhất số 2058/VBHN-HĐTV-TCTL quy định về Quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh, phòng giao dịch trong hệ thống Agribank; trong đó, quy định nhiệm vụ của giám đốc và hoạt động của phòng giao dịch: Tại điểm e khoản 2 Điều 6 quy định “hoạt động của phòng giao dịch: Tổ chức công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ theo quy định”; tại khoản 1 Điều 9 quy định “Giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch: Giám đốc là người đứng đầu chi nhánh, phòng giao dịch; chịu trách nhiệm trước Agribank, trước pháp luật trong tổ chức, quản lý, điều hành và quyết định hoạt động kinh doanh của đơn vị theo đúng nhiệm vụ và các quy định về quản trị nội bộ của Agribank”.

Ngoài ra, Ngân hàng NN&PTNTVN còn ban hành các Quyết định số 1000/QĐ-HĐQT ngày 05/7/2011, Quyết định số 149/QĐHĐTV-TCKT ngày 28/02/2014, Quyết định số 797/QĐ-HĐTV-KHNV ngày 17/10/2014 quy định về chế độ chứng từ kế toán, tổ chức giao dịch với khách hàng, về tiền gửi tiết kiệm trong hệ thống Ngân hàng NN&PTNTVN.

Trong thời gian từ tháng 02/2018 đến tháng 03/2019, lợi dụng sự thiếu trách nhiệm, buông lỏng trong công tác quản lý, không kiểm tra, kiểm soát và không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao của Trần Thị Hằng (là Giám đốc Phòng giao dịch Ninh Diêm) và Lê Thị Thu Uyên (là Phó giám đốc kiêm Kiểm soát viên Phòng giao dịch Ninh Diêm), Lưu Thị Thanh Linh (là giao dịch viên kế toán Phòng giao dịch Ninh Diêm) đã lập các chứng từ rút tiền tiết kiệm từ hệ thống máy tính ngân hàng, sau đó giả mạo chữ ký, chữ viết, giả mạo dấu vân tay và cho khách hàng ký khống (với lý do ký lại chứng từ bị sai sót trước đó nên khách hàng không biết đây là chứng từ rút tiền) để rút tiền từ 147 tài khoản tiết kiệm của 104 khách hàng mở tại Phòng giao dịch Ninh Diêm và chiếm đoạt tổng số tiền là 57.703.326.300 đồng.

Trần Thị Hằng và Lê Thị Thu Uyên đã không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và các quy định về quản trị nội bộ của Agribank, thiếu trách nhiệm, buông lỏng trong công tác quản lý, không kiểm tra, kiểm soát theo quy định của Ngân hàng Agribank để cho Linh lập các chứng từ rút tiền tiết kiệm từ hệ thống máy tính ngân hàng và giả mạo chữ ký, chữ viết, giả mạo dấu vân tay, cho khách hàng ký khống trên các chứng từ giao dịch, giấy rút tiền mà vẫn phê duyệt trên hệ thống IPCAS và ký xác nhận dưới mục “Kiểm soát”, “Phó giám đốc” và “Giám đốc” trên các chứng từ trên, tạo điều kiện cho Linh rút tiền từ 147 tài khoản tiết kiệm của 104 khách hàng mở tại Phòng giao dịch Ninh Diêm để chiếm đoạt. Tổng cộng, Trần Thị Hằng đã ký xác nhận dưới mục “Kiểm soát” 25 chứng từ và ký xác nhận dưới mục “Giám đốc” 142 chứng từ giao dịch; Lê Thị Thu Uyên đã ký xác nhận dưới mục “Kiểm soát” 192 chứng từ và ký xác nhận dưới mục “Phó giám đốc” 18 chứng từ giao dịch.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử xét thấy hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây tâm lý hoang mang và mất lòng tin trong quần chúng nhân dân, xâm phạm đến tài sản của người khác trái pháp luật, thuộc trường hợp phạm tội nhiều lần.

D:\tài liệu cơ quan\ảnh\Linh.jpg

Đối với bị cáo Lưu Thị Thanh Linh, hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Tham ô tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 353 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo biết việc làm của mình là trái pháp luật nhưng vẫn thực hiện, thể hiện ý thức xem thường pháp luật. Quá trình phạm tội, bị cáo đã tự khắc phục một phần thiệt hại và trước khi mở phiên tòa, bị cáo đã tác động gia đình khắc phục thêm một phần thiệt hại do bị cáo gây ra. Sau khi phạm tội, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Tuy nhiên, bị cáo liên tục thực hiện hành vi phạm tội trong khoảng thời gian ngắn, chiếm đoạt số tiền rất lớn, gây tác động xấu đến xã hội nên mức hình phạt đối với bị cáo cần nghiêm khắc.

Đối với các bị cáo Trần Thị Hằng, Lê Thị Thu Uyên, hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo điểm c khoản 3 Điều 360 của Bộ luật Hình sự. Sau khi phạm tội, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tác động gia đình bồi thường khắc phục một phần thiệt hại. Các bị cáo đều có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội. Riêng đối với bị cáo Hằng, sau khi biết thông tin về sai phạm của bị cáo Linh, bị cáo Hằng đã rất tích cực hợp tác, báo cáo sự việc cho cơ quan chủ quản và cơ quan chức năng để vụ án sớm được phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật. Tại phiên tòa, đại diện hợp pháp của bị hại đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo Hằng và Uyên.

Sau khi xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ đối với các bị cáo, Hội đồng xét xử quyết định xử phạt bị cáo Lưu Thị Thanh Linh mức án tù chung thân về tội “Tham ô tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự; xủa phạt các bị cáo Trần Thị Hằng và Lê Thị Thu Uyên mỗi bị cáo 06 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo điểm c khoản 3 Điều 360 Bộ luật Hình sự. Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo Lưu Thị Thanh Linh phải bồi thường cho bị hại số tiền 45.211.505.188 đồng; các bị cáo Trần Thị Hằng và Lê Thị Thu Uyên phải liên đới tiếp tục bồi thường cho bị hại, cụ thể mỗi bị cáo phải bồi thường tiếp số tiền 490.000.000 đồng.

Mỹ Hạnh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 29
cdscv