Loading...
Skip to main content

Lãnh đạo tòa án tỉnh

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Image
NGUYỄN ANH
Năm sinh: 1964
Quê quán: Ninh Hòa, Khánh HòaPhó Chánh án

Image
NGUYỄN CÔNG ĐƯỜNG
Năm sinh: 1963
Quê quán: Nghệ AnPhó Chánh án

Image
TRẦN HỮU VIÊN
Năm sinh: 1965
Quê quán: Bình Địnhcdscv