Loading...
Skip to main content

Lãnh đạo tòa án huyện

Chánh án Tòa án nhân dân TP Nha Trang

Image
Võ Quốc Tuấn
Năm sinh: 1963
Quê quán: Quảng NgãiChánh án Tòa án nhân dân TP Cam Ranh

Image
Nguyễn Thị Thu Hằng
Năm sinh: 1972
Quê quán: Bình ĐịnhChánh án Tòa án nhân dân TX Ninh Hòa

Image
Võ Văn Hải
Năm sinh: 1969
Quê quán: Khánh HòaChánh án Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh

Image
Bùi Thị Ẩn
Năm sinh: 1971
Quê quán: Khánh HòaChánh án Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm

Image
Nguyễn Trung Thành
Năm sinh: 1972
Quê quán: Nghệ AnChánh án Tòa án nhân dân huyện Vạn Ninh

Image
Đỗ Công Đa
Năm sinh: 1960
Quê quán: Khánh HòaChánh án Tòa án nhân dân huyện Khánh Vĩnh

Image
Trần Anh Khoa
Năm sinh: 1972
Quê quán: Bình ĐịnhChánh án Tòa án nhân dân huyện Khánh Sơn

Image
Nguyễn Thành Phấn
Năm sinh: 1970
Quê quán: Quảng Ngãicdscv