Loading...
Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 854 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Nguyễn Hữu Đức - Cố ý gây thương tích TAND Tỉnh Khánh Hoà 29/03/2021 14:00
2 Mang Ương - Giết người TAND Tỉnh Khánh Hoà 29/03/2021 08:00
3 Nguyễn Hoài Triệu - Chống người thi hành công vụ TAND Tỉnh Khánh Hoà 26/03/2021 14:00
4 Lại Hoàng Sơn - Giết người TAND Tỉnh Khánh Hoà 26/03/2021 08:00
5 Nguyễn Quốc Hòa - tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có TAND Tỉnh Khánh Hoà 25/03/2021 14:00
6 Nguyễn Hoàng Lâm - Cướp giật tài sản TAND Tỉnh Khánh Hoà 25/03/2021 08:00
7 Đỗ Thị Hương - Đánh bạc TAND Tỉnh Khánh Hoà 25/03/2021 08:00
cdscv