Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 778 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Nguyễn Thị Phương Trang - Công ty TNHH Minh Phát - tranh chấp hợp đồng góp vốn TAND H. Diên Khánh 31/07/2020 07:56
2 Lại Hoàng Sơn - Cố ý gây thương tích TAND H. Diên Khánh 24/07/2020 08:02
3 Nguyễn Thị Minh Thủy - Huỳnh Trung Thức - ly hôn TAND H. Diên Khánh 24/07/2020 07:54
4 Lại Hoàng Sơn - Cố ý gây thương tích TAND H. Diên Khánh 24/07/2020 07:51
5 Nguyễn Trọng Huy - trộm cắp tài sản TAND H. Diên Khánh 23/07/2020 07:51
6 Ngô Quang Vinh - cố ý gây thương tích TAND H. Diên Khánh 22/07/2020 08:00
7 Vũ Viết Giằng - cố ý gây thương tích TAND H. Diên Khánh 21/07/2020 08:00
cdscv