Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 814 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Võ Xuân Dũng - Mua bán hóa đơn TAND Tỉnh Khánh Hoà 30/11/2020 07:30
2 Đinh Hoàng Chút + ĐP - Bắt cóc nhằm ciếm đoạt tài sản TAND Tỉnh Khánh Hoà 30/11/2020 07:30
3 Huỳnh Thị Anh Đài - Phạm Ngọc Ánh - ly hôn TAND Tỉnh Khánh Hoà 27/11/2020 08:00
4 Bùi Văn Tùng - Giết người TAND Tỉnh Khánh Hoà 27/11/2020 08:00
5 Bo Bo Sỹ + ĐP- Hủy hoại rừng TAND Tỉnh Khánh Hoà 27/11/2020 07:33
6 Lê Thị Khẩn, Trần Minh Khoa, Lê Thị Thịnh - Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy CN quyền sử dụng đất TAND Tỉnh Khánh Hoà 27/11/2020 07:30
7 Trần Quang Huy + ĐP - làm giả tài liệu ... cơ quan, tổ chức TAND Tỉnh Khánh Hoà 26/11/2020 08:00
cdscv