Loading...
Skip to main content
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ:13 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại:0258.3560.311
Bản đồ tìm kiếm

Danh sách các chi nhánh TGPL

  • Số 180 Trần Quý Cáp, Ninh Hòa, Khánh Hòa
  • 058.3634.818
  • Số 196 Nguyễn Trọng Kỷ, phường Cam Lợi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
  • 058.3862.629
cdscv