Loading...
Skip to main content

thông báo văn bản tố tụng

Tin xét xử

Phiên tòa lưu động trực tuyến - Bước đổi mới trong công tác tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền chuyển đổi số của của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An (19/07/2024)

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Tòa án nhân dân tối cao về tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6/2024), phòng, chống mua bán người (tháng 7/2024); đồng thời đẩy mạnh khai thác, sử dụng nền tảng xét xử trực tuyến, đổi mới về hình thức tuyên truyền pháp luật, mở rộng đến nhiều địa bàn để nhân dân theo dõi phiên tòa. Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, tổ chức xét xử lưu động kết hợp truyền hình trực tuyến đến 98 điểm cầu Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc 06 huyện để nhân dân theo dõi phiên tòa.

Up to Top