Loading...
Skip to main content

Thành viên Hội đồng thẩm phán

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Image


NGUYỄN HÒA BÌNH
Năm sinh: 1958
Quê quán: Hành Đức, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sỹ Luật


Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Image


NGUYỄN VĂN DU
Năm sinh: 1963
Quê quán: Vệ An, Bắc Ninh
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật


Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Image


NGUYỄN TRÍ TUỆ
Năm sinh: 1963
Quê quán: Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật


Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Image


NGUYỄN VĂN TIẾN
Năm sinh: 1966
Quê quán: Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật


Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Image


DƯƠNG VĂN THĂNG
Năm sinh: 1969
Quê quán: Đỗ Động, Thanh Oai, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật


Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Image


PHẠM QUỐC HƯNG
Năm sinh: 1973
Quê quán: Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật


Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Image


LƯƠNG NGỌC TRÂM
Năm sinh: 1966
Quê quán: Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật


Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Image


LÊ VĂN MINH
Năm sinh: 1964
Quê quán: Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật


Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Image


NGÔ HỒNG PHÚC
Năm sinh: 1965
Quê quán: Đồng Tân, Ứng Hòa, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật


Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Image


TRẦN HỒNG HÀ
Năm sinh: 1966
Quê quán: Tiên Lữ, Lập Thạch, Vĩnh Phúc
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật


Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Image


NGÔ TIẾN HÙNG
Năm sinh: 1962
Quê quán: xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị


Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Image


ĐÀO THỊ MINH THỦY
Năm sinh: 1970
Quê quán: xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị


Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Image


NGUYỄN VĂN DŨNG
Năm sinh: 1971
Quê quán: xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị


Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Image


NGUYỄN BIÊN THÙY
Năm sinh: 1970
Quê quán: xã Mỹ Thạch An, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị


Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Image


NGUYỄN HỒNG NAM
Năm sinh: 1968
Quê quán: xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị


Up to Top