Loading...
Skip to main content
STTTên gói thầuBên mời thầuNgày xuất bản
1 Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công chức và người lao động Tòa án nhân dân tối cao 09/07/2021
2 Thông báo mời thầu gói thầu Xây dựng hệ thống mạng LAN nhà A2, A3, A4 thuộc Học viện Tòa án Phòng Kế hoạch - Tài chính, Học viện Tòa án. Đường 282 xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. 22/09/2016
3 Thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu: Cung cấp thiết bị máy văn phòng TAND tỉnh Bạc Liêu Phòng Kế hoạch - Tài chính, Học viện Tòa án. Đường 282 xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. 01/07/2016
4 Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu “In ấn, phát hành tài liệu Hội thẩm Tòa án nhân dân - quyển 2” của Học viện Tòa án Học viện Tòa án 21/12/2015
5 Thông báo mời thầu gói thầu Xây dựng hệ thống mạng nội bộ (LAN) cho Học viện Tòa án Phòng Quản trị - Tài vụ đường 282 xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. 10/12/2015
6 Gói thầu: Cung cấp dịch vụ gia hạn bản quyền phần mềm cho thiết bị tường lửa Web Imperva, Websense Web Security Gateway của Tòa án nhân dân tối cao Tòa án nhân dân tối cao 30/10/2015
Up to Top