Loading...
Skip to main content
Hướng dẫn gửi đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và đăng ký nhận văn bản, thông báo tố tụng bằng phương thức trực tuyến

Hướng dẫn gửi đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và đăng ký nhận văn bản, thông báo tố tụng bằng phương thức trực tuyến

img

HƯỚNG DẪN:

GỬI ĐƠN KHỞI KIỆN, TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ VÀ ĐĂNG KÝ NHẬN VĂN BẢN, THÔNG BÁO TỐ TỤNG BẰNG PHƯƠNG THỨC TRỰC TUYẾN

I. Điều kiện cơ bản

Để thực hiện gửi đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và nhận văn bản, thông báo tố tụng bằng phương thức trực tuyến thì người khởi kiện, người tham gia tố tụng bắt buộc phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau:

1. Có máy tính kết nối mạng internet;

2. Có chữ ký số còn hiệu lực do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp, công nhận (người khởi kiện, người tham gia tố tụng liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ như: Viettel-CA, FPT-CA, BKAV-CA, Netnam-CA, VNPT-CA… để đăng ký sử dụng dịch vụ chữ ký số)

3. Có tài khoản giao dịch trực tuyến. Để đăng ký tài khoản giao dịch trực tuyến, người khởi kiện, người tham gia tố tụng thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Mở phần mềm duyệt web trên máy tính, nhập địa chỉ nopdonkhoikien.toaan.gov.vn để truy cập vào hệ thống phần mềm.

Bước 2: Chọn chức năng đăng ký tài khoản, tiếp theo chọn tiếp chức năng đăng ký tài khoản có sử dụng chữ ký số.

Bước 3: Cắm chữ ký số vào máy tính, sau đó chọn chức năng kiểm tra chữ ký số và thực hiện các thao tác theo yêu cầu của hệ thống phần mềm. Sau khi hệ thống hoàn thành việc kiểm tra chữ ký số, tiếp theo chọn chức năng tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 4: Chọn loại tài khoản (cá nhân; doanh nghiệp; cơ quan/tổ chức) sau đó điền đầy đủ các thông tin vào các ô dữ liệu theo yêu cầu của phần mềm.

* Chú ý: Các ô dữ liệu có dấu “*” là bắt buộc phải nhập thông tin.

Bước 5: Chọn chức năng đăng ký để hoàn thành việc tạo tài khoản.

II. Các bước “gửi đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ bằng phương thức trực tuyến”

Sau khi hoàn thành việc đăng ký tài khoản giao dịch trực tuyến, người khởi kiện, người tham gia tố tụng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Mở phần mềm duyệt web trên máy tính, nhập địa chỉ nopdonkhoikien.toaan.gov.vn để truy cập vào hệ thống phần mềm.

Bước 2: Cắm chữ ký số vào máy tính và thực hiện đăng nhập vào phần mềm bằng tài khoản giao dịch trực tuyến được cấp.

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công vào phần mềm, chọn chức năng soạn đơn khởi kiện trên thanh thực đơn (menu).

Bước 4: Điền đầy đủ các thông tin vào các ô dữ liệu theo yêu cầu của phần mềm.

* Chú ý: Các ô dữ liệu có dấu “*” là bắt buộc phải nhập thông tin.

Bước 5:

+ Nếu chưa muốn gửi đơn đi: chọn chức năng lưu đơn hoặc chức năng lưu đơn và in đơn để vừa lưu đơn trên phần mềm và in đơn theo mẫu quy định của Tòa án.

+ Nếu gửi đơn đi: chọn chức năng gửi đơn. Trước khi gửi đơn đi, hệ thống sẽ yêu cầu xác minh lại chữ ký số, nếu chính xác thông tin thì hệ thông mới cho gửi đơn đi.

* Chú ý: Chữ ký số phải luôn được cắm vào máy tính từ khi đăng nhập vào phần mềm đến khi hoàn thành xong việc gửi đơn khởi kiện.

III. Các bước “nhận văn bản, thông báo tố tụng bằng phương thức trực tuyến”

Bước 1: Mở phần mềm duyệt web trên máy tính, nhập địa chỉ nopdonkhoikien.toaan.gov.vn để truy cập vào hệ thống phần mềm.

Bước 2: Đăng nhập vào phần mềm bằng tài khoản giao dịch trực tuyến được cấp.

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công vào phần mềm. Tại trang chủ của phần mềm hiển thị danh sách toàn bộ văn bản, thông báo mới của Tòa án. Kích chuột chọn văn bản, thông báo trong danh sách để xem nội dung chi tiết.

* Chú ý:

- Người khởi kiện, người tham gia tố tụng phải thường xuyên đăng nhập vào phần mềm để kịp thời nhận các văn bản, thông báo mới của Tòa án gửi đến.

- Tòa án không chịu trách nhiệm về việc chậm nhận các văn bản tố tụng của người khởi kiện, người tham gia tố tụng.

img

Up to Top