Loading...
Skip to main content
Hướng dẫn đăng ký nhận văn bản, thông báo tố tụng bằng phương thức trực tuyến

Hướng dẫn đăng ký nhận văn bản, thông báo tố tụng bằng phương thức trực tuyến

img

HƯỚNG DẪN:

ĐĂNG KÝ NHẬN VĂN BẢN, THÔNG BÁO TỐ TỤNG

BẰNG PHƯƠNG THỨC TRỰC TUYẾN

I. Điều kiện cơ bản

Để thực hiện nhận văn bản, thông báo tố tụng bằng phương thức trực tuyến thì người khởi kiện, người tham gia tố tụng bắt buộc phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau:

1. Có máy tính kết nối mạng internet.

2. Có địa chỉ thư điện tử hiện đang hoạt động bình thường.

3. Có tài khoản giao dịch trực tuyến. Để đăng ký tài khoản giao dịch trực tuyến, người khởi kiện, người tham gia tố tụng thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Mở phần mềm duyệt web trên máy tính, nhập địa chỉ nopdonkhoikien.toaan.gov.vn để truy cập vào hệ thống phần mềm.

Bước 2: Chọn chức năng đăng ký tài khoản, tiếp theo chọn tiếp chức năng đăng ký tài khoản không sử dụng chữ ký số.

Bước 3: Chọn loại tài khoản (cá nhân; doanh nghiệp; cơ quan/tổ chức) sau đó điền đầy đủ các thông tin vào các ô dữ liệu theo yêu cầu của phần mềm.

* Chú ý: Các ô dữ liệu có dấu “*” là bắt buộc phải nhập thông tin.

Bước 4: Chọn chức năng đăng ký để hoàn thành việc tạo tài khoản.

II. Các bước “nhận văn bản, thông báo tố tụng bằng phương thức trực tuyến”

Bước 1: Mở phần mềm duyệt web trên máy tính, nhập địa chỉ nopdonkhoikien.toaan.gov.vn để truy cập vào hệ thống phần mềm.

Bước 2: Đăng nhập vào phần mềm bằng tài khoản giao dịch trực tuyến được cấp.

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công vào phần mềm. Tại trang chủ của phần mềm hiển thị danh sách toàn bộ văn bản, thông báo mới của Tòa án. Kích chuột chọn văn bản, thông báo trong danh sách để xem nội dung chi tiết.

* Chú ý:

- Người khởi kiện, người tham gia tố tụng phải thường xuyên đăng nhập vào phần mềm để kịp thời nhận các văn bản, thông báo mới của Tòa án gửi đến.

- Tòa án không chịu trách nhiệm về việc chậm nhận các văn bản tố tụng của người khởi kiện, người tham gia tố tụng.

img

Up to Top