http://khanhhoa.toaan.gov.vn<![CDATA[TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2020]]>
Sáng ngày 14/01/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị Triển khai công tác TAND hai cấp tỉnh Khánh Hòa năm 2020.]]>
http://khanhhoa.toaan.gov.vn/webcenter/portal/khanhhoa/chitiettin?dDocName=TAND099137http://khanhhoa.toaan.gov.vn/webcenter/portal/khanhhoa/chitiettin?dDocName=TAND099137Fri, 17 Jan 2020 10:28:00 +0700